ሽም ዝርዝር ትካላት

መንግስታዊ ቢሮ.
ዝርዝር Governmental Bureau
ቢሮ ርክብ ዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ (6)
Bureau of Education Tigray Regional State(12)
ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ክልል ትግራይ(6)
ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ(6)
በዓል መዚ ልማዓት እቶት ትግራይ(7)
ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይ ክልል ትግራይ(9)
ቢሮ ትልምን ፋይናንስን(11)
ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን(19)
ቢሮ ል/ከ/ንግ/ኢንዱስትርን ክልል ትግራይ(15)
ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ(16)
ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን(7)
ኤጀንሲ ማዓድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ(6)
ላዕ/ቤ/ፍርዲ(10)
ኢጀንሲ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ(25)
ወረዳ አፅቢ ወንበርታ ትልምን ፋይናንስን(2)
ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልል ትግራይ(8)
ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባቢ ምምሕዳርን ኣጠቓቅማን መሬት ክልል ትግራይ(3)
ቢሮ ጉዳይ ደቂ አንስትዩ ክልል ትግራይ(9)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ክፍለ ከተማ ኩሓ(6)
ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ(23)
ቤት ፅሕፈት ቀረብ ማይ ከተማ ዕ/ሓሙስ(9)
ቢሮ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ(2)
ቢሮ ፀጥታን ምም/ር ክ/ትግራይ(12)
የትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ(1)
ቢሮ ሐለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ(29)
ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ(11)
ቢሮ ኮንስራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ክልል ትግራይ(14)
ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ እስፖርትን ክልል ትግራይ(2)
ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኤጀንሲ ምስ ሕ ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን(4)
ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ(5)
ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንት ክልል ትግራይ(1)
ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ(1)
እንትጮ ቤት ማዘጋጃ(1)

መንግስታዊ ኢንስቲቱት.
ዝርዝር Governmental Institution
ኤጀንሲ መራከቢ ሓፋሽ ትግራይ(33)
ሆስፒታል መቐለ(31)
ዩንቨርስቲ መቐለ(2)
ኢንተርፕራይዝ ህንፀት ስራሕ ማይ ትግራይ(8)
ማእኸል ምርምር ሓመድ መቐለ(3)
ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዶ/ር ተወልደ(4)
ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ(8)
2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሓቂ(4)
Ethio-telcome(2)
Tigray Region Mine and Energy Agency(1)
ኮሌጅ ቴክንክን ሞያን ኮረም(7)
ኤጀንሲ ምርግጋፅ ብቕዓት ሞያ ክልል ትግራይ(6)
Tigray Water Works Study, Design and Supervision Enterprise(46)
ማእከል ሐወልቲ ሰማእታት ትግራይ(13)
ኮሌጅ ኪነ-ጥበባት ትገራይ(8)
Tigray Agricultural Marketing Promotion Agency/TAMP(12)
ዉቕሮ ሕርሻ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ(1)
ህብረት ወታደራዊ ስታፍ ኮሌጅ(1)
እንትጮ ቴክኒክ ኮሌጅ(5)
አብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ማእኸል ምርምር ሜካናይዜሽን ሕርሻን ኢነርጂ ገፀርን መቐለ(4)
ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ(9)
ኤጀንሲ ማኣድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ትግራይ ክልል ባዩ ጋዝ መተሓባበሪ ዩኒት(1)
ኣግኣዚ ምእኸል መሰልጠኒ ሰብ ሞያ ኣካላት ፍትሒ ዉቕሮ(3)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ገ/ስላሴ ኣስገዶም ዕ/ሓሙስ(11)
የኢትጸያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን(1)
የወልቃይት ስኮር ልማት ፕሮጀክት(2)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ማይ ፀብሪ(6)
ኣለማጣ ሓፈሻዊ ሆስፒታል(9)
ኢንተርፕይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ(4)
ማ/ም/ሕ/አበርገለ(4)
ኮረም ሆስፒታል(4)
ኮሌጅ ንግስተ ሳባ ቴክኒክን ሙያ ዓድዋ(3)
ጥላሁን ይግዛዉ ቴክኒክን ሞያን ኮሌጅ(5)
ካሕሳይ አበራ ሆስፒታል ሑመራ(4)
ማእኸል መሰልጠኒ ጉድኣት አካል መቐለ(4)
ቤት ምክሪ ንግድን ዘርፊ ማሕበራትን ትግራይ(2)
ጣብያ ጥዕና መቐለ(3)
መቐለ ማእከል ቤት ህንፀት(7)
ማይ ጨዉ ሕርሻ ኮሌጅ(1)
ዉቅሮ ማእኸል ህንፀት(6)
ኤጀንሲ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ክልል ትግራይ(5)
የትግራይ ክልል ገጠር መሬት የኣካባቢ ጥበቃ ኣጠቃቀምና ኣስተዳደር ኤጀንሲ(1)
ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ(7)
ማይጨዉ ቤት ህንፀት ማእኸል(6)
ለምለም ካርል ሆስፒታል ማይጨዉ(13)
ቃላሚኖ ልምዓት ሕረሻ ማእኸል (TDA)(4)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ሑመራ (3)
ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣላማጣ(7)
በኢፌዲሪ በግል ድርጅቶች ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ሰሜነ ሪጅን ፅ/ቤት(1)
ኤጀንሴ ልምዓት ዳ.ኣ.ን.ት ክልል ትግራይ(5)
ማይጨዉ ሕርሻ ኮሌጅ(6)
ዉቅሮ ጠቅላላ ሆስፒታል(7)
ዓ/ዓዲ ሆስፒታል(8)
2ይ ብርኪን መሰናድኦን ቤት ትምህርቲ መሰቦ(5)
ማእኸል ምርምር ሜካናይዜሽን ሕርሻ ኢነርጂ ገፀርን መቐለ(4)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ኣክሱም(2)
ሆስፒታለ ሱሑል(2)
ሆስፒታል ዓዲግራት(3)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዉቅሮ(3)
ማእከል ምርምር ሓመድ ሽረ(2)
ኣግበ ቴክኒክን ሞያን መሰልጠኒ ማእከል(4)
ሆስፒታል ማይኒ ሽራሮ(2)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ኣክሱም(3)
ኩሓ ሆስፒታል(4)
ዓ/ዓዲ ቴክኒክን ሙያን ኮሎጅ(4)
ኮለጅ ትምህርቲ መምህራን ዓድዋ(4)
ማእከል ቤት ህንፀት ዓዲግራት(3)
አካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ክልል ትግራይ(9)
ኮሌጅ ቴክኒክ ሑመራ(1)
ዉቅሮ ሆስፒታል(5)
ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ሕርሻ ዉቅሮ(4)
አፅቢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ(2)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ንግስተ ሳባ ዓድዋ(1)
በመቐለ ዩኒቨርሲቲ የጤና ኮሌጅና ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል(1)
ሃፀይ የዉሃንስ መሳናድኦ ቤት ትምህርቲ(5)
ንካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ታዳጊ ዉሃ ኢትዮዽያ ከተማ ኣላማጣ(1)
ማእከላይ ሆስፒታል ሞኸኒ(1)
ሆስፒታል ኮረም(2)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ሑመራ(2)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ዓዲጉዶም(4)
ኤጀንሲ ምስፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕደጋን(4)
ሆስፒታል ዓድዋ(2)
ቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ኢያሱ በርሀ ከተማ አላማጣ(1)
ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ ኣጉላዕ መተሓባበሪ ቴሊቶን(1)
ኤጀንሲ ምዝገባን መረዳእታን ትሕዝቶ መሬት ከተማ ክልል ትግራይ (1)

ሓ/ዝ/ናይ ውልቂ ትካል.
ዝርዝር Private company
ኒው ሚለንየም ዩንቨርስቲ ኮሎጅ(34)
ዽምፂ ወያነ ትግራይ ሓ/ዝ/ው/ማሕበር(7)
ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ክልል ትግራይ(11)
Ezana Mining Development Plc(5)
ሱር ኮንስትራክሽን(3)
ቤት ፅሕፈት ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን(4)
መርሲፉል ፓራዳይዝ ኣካዳሚ(1)
ደደቢት ትካል ልቓሕነ ምዕቓሪን/ደደቢት ትፍልም/(31)
ማይጨው ስራሕቲ ፓርቲክልቦርድ ሓ/ዝ/ው/ማሕበር(4)
ንብ ኢንሹራንስ(1)
Mesfin Industrial Engineering PLC(9)
Messebo Cement Factory(9)
ትራንስ ኢትዮጽያ ኋ/የተ/የግ/ማህበር(3)
ሸባ ሌዘር ኢድዱስትሪ ሃላ.የግ.ማ(4)
104. 4 ሬድዩ ኤፍ ኤም መቐለ(2)
NICOLAS ROBINSON SCHOOL(2)
ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ(4)
ፍር ስዋኣት ስራሕቲ ንግዲ ሓ/ዝተ/ዉ/ማሕበር(5)
ዩናይትድ ስቲልና ሜታል ኢንዱስትሪ ሃ.የተ .የግል ማህብር(1)
MOHA Soft Drinks Industry S.C(1)
መቐለ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ(7)
Raya Brewery S.C(1)
Guna Trading House P.L.C(4)
ኮሌጅ ጋርመንት መቐለ(4)
Addis Pharmaceutical Factory PLC(2)
Brhu Tesfa Irrigation and water Technology(2)
ቓላሚኖ ፉሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ(11)
ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ ሑመራ(3)
መቐለ ቐዳማይ ወያነ ገዛ ስራሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበር(1)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ነጋ ገ/ኣበሄር ዕ/ዓርቢ(4)
Poly Institute Of Technology College(2)
ዓዲግራት ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ(4)
ደጎዓ ተምቤን ዩኒየን ሓ/ዝተ/ሕብረት ስራሕ ማሕበር(1)
ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ጨንፈር ኩሓ(1)
ኣክሱም ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ(5)
ኮሌጅ ሳይንስ ጥዕና ኣርኣያ ካሕሱ(8)
ፖሊ ቴክኒንክ ኮለጅ ሽረ(2)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ዓዲግራት(4)
ቤተ ክርስታያን ደብረብርሃን ቅድስቲ ማርያም ዓዲ ሹ(1)
ካሕሳይ ኣበራ ሆስፒታል ሁመራ(3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ሕናጣሎ ዋጅራት(12)
ሳባ እምነበረድ ሃላፍነቱ የተወሰነ የግል ማሀበር(1)
መቐለ ማእከል ቤት ህንፀት (2)
ቤት ፅሕፈት ጥምረት ኤች ኣይ ቪ ፖዘቲቭሰ ገበርቲ ሰናይ ትካላት(1)
ካዛ ካፒታል እቃዎች ፋይናንስ ንግድ ስራ ኣክስዩን ማህበር(1)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ዓድዋ(2)
ሓድነት ማእከል ዘመናዊ ዕዳጋ(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ታሕታይ ማይጨዉ(3)
ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ (1)
ኤልሻዳይ ሪሊፍ ኢንድ ደቨሎፕመንት ኣሶሴሽን (1)
ሳምረ ሓፈሻዊ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ (1)
ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ ምብራቅ (2)
ዓ/ዓዲ ቤት ህንፀት ማእከል (3)
ለምለም ወልቃይት ሓለፍለነቱ ዝተወሰነ ኩለመዳይ ሓረስቶት ሕብረት ስራሕ ዩኒየን (1)
ቤት ፅሕፈትን ልምዓት ሃፍቲ ማይን መዓድንን ኢነርጅን ወረዳ ወልቃይት (3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ (7)
ኢንስትቲዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ(3)
ኣግኣዚ ማእከል መሰልጠኒ ሰብ ሞያ ኣካላት ፍትሒ ብ/ ክ/ መ /ትግራይ ከተማ ዉቅሮ (1)
ወረዳ መደባይ ዛና ዝርከብ ከይዲ ስራሕ ህንፃ ዲዛይንን ኮንስትራክሽንን(1)
ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ (3)
የትግራይ ክልል ኮንስትራክሽን መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ልማትና አስተዳደር ዋና ስራ ሂደት (1)
ቤት ምኽሪ ስፖርት ከተማ ዓብይ ዓዲ (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኢሮብ (9)
ወረዳ ራ/ዓዘቦ ማረት መተሓባበሪ ቤት ፅሕፈት (2)
ኣበርገለ ዓለምለከ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት(1)
ስምረት ሕርሻን ኢንዱስትሪ ኣክስዩን ማሕበር(1)
ህወሓት ቤት ፅሕፈት (1)
ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ ደቡብ ምብራቅ (1)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ ፍረወይኒ (1)
ቤት ፅሕፈትና ከባቢያዊ ልምዓት ክ /ከተማ ሰሜን (2)
ኒኮላስ ሮቢንስን ቤት ትምህርቲ (7)
ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዳንሻ (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እንዳ መኾኒ (4)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ሽረ እንዳሰላሰ (3)
አዝሚ ስቲል ስትራክቸር ኢንጅነሪንግ(2)
በሀገር መከላከያ ሚኒስትር የሰ/ ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ (1)
ሆስፒታል ማያኒ ሽራሮ (3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ላዕላይ አድያቦ (5)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓ/ዓዲ (1)
ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትርን ጨንፈት መኮኒ (1)
ማእከል ቤት ህንፀት ሽረ (2)
ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከተማ ሽራሮ(1)
ትካል መቐለ ኦርቶ ፊዝዮቴራፒ ማእከል (4)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ መኾኒ (3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ጉሎመከዳ (3)
ኮሌጅ ሕርሻ ሽረ እንዳስላሰ(3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክ/ከ ሐዉልቲ ፖሊስ ቤት ፅሕፈት (1)
ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ ማረት መተሓባበሪ ቤት ፅ/ት(1)
ቤት ፅሕፈት ልማዓት ከተማ ንግዲን ኢንዱስትሪን ጨንፈር መኾኒ (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዉቅሮ (6)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል (1)
ቤት ፅሕፈት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ምምሕዳር (1)
መከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ መቀሌ ሪፈራል ሆስፒታል ግንባታ ፕሮጀክት (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስነ ከተማ ኮረም (4)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ(2)
ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትርን ሓደ ማእከል ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ (1)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ኣላማጣ (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ወረዳ ፀለምቲ (3)
አፅቢ ወንበርታ ጣብያ እ/ስለሴ ናይ ደ/ገ/ቅ ስላሴ ህንፃ መስርሒ ኮሚቴ (2)
ማእከል ቤት ሕንፀት ራያ አላማጣ(2)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን አለማጣ (3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ዓድዋ (2)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ወረዳ ታሕታይ ማይጨዉ (3)
ማሕበረ ዕዳጋ ኣዱሊስ (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፈይናንስ ወረዳ መደባይ ዛና (3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ (4)
ኮሌጅ መሰልጠኒን ቴክኒክን ሞያን ማይጨዉ (2)
ቤት ፅሕፈት ዞባ ሰሜን ምዕራብ (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ከተማ ዓዲግራት (3)
ወረዳ ጣንቋ አበርገለ ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን (4)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፍሳስን ከተማ የጭላ (3)
ሙሉእ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ገረብ ፀዶ (1)
ቤት ፅሕፈት ማይ ግልጋሎት ከተማ ሓዉዜን (1)
ማእከል መሰልጠኒ ጉዳኣት ኣካል (1)
ከቢረ ኢንተርፕራይዝ ሃ/ዝ/ወል/ማህበር (1)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ ማይ ቅነጣል (1)
ክፍለ ከተማ ሓድነት ቤት ልምዓት ከተማ ከይዲ ስራሐ ከባቢያዊ ልምዓት (1)
ዞባ ማእከል ማእከላይ ቤት ፍርዲ (1)
እንደርታ ኩለመዳይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር የኒየን (3)
ቤት ፅሕፈት ጨ/ቤ/ፅ/ል/ከ/ንግ/ኢን ሐደ ማእክል ከተማ ዕ/ሓሙስ (2)
ቤት ፀሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትርን ከተማ ሃገረ ሰላም (1)
ት.እ.ም.ት ኢንቨስትመንት (1)
አቢሲነያ 2ኛ ደረጃ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ናይ ግሊ ሰብ ንብረት ማሕበር (1)
ማእከል ቤት ህንፀት ሑመራ (1)
አብ ኢትዩያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሃገረ ስብካ ዓዲግራት ማሕበርዊን ልምዓትን መተሓባበሪ ቤት ፅሕፈት (1)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንግድን መጋዕዝያን ወረዳ ፀለምቲ (2)
ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ (2)
ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ሽረ (1)
ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዞበ ምብራቅ (1)
ማሕበር ልምዓት ዒስራ ዓዲ (1)
ኣብ ወረዳ ፀገዴ ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን አዉሮራ(1)
ቤት ፅሕፈት ጥምረት ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ትግራይ(1)
ስሑል ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሽረ(3)
ጎዳ ጥርሙዝን ብርጭቆን ኣክስዩን ማሕበር (1)
ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ከተማ ዛላአንበሳ (1)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ማይ ፀብሪ (2)
መዕረፊ ነፈርቲ ኣፄ የዉሃንስ ኣክሱም (1)
እኒ ገመድህን ሐጎስ 89 ቁፅሪ ሰባት ተ ሽርክና ማሕበር (1)
ማእከል ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ (1)
ወረዳ ሰቲት ሑመራ ዝርከብ ቀንዲ ከይዲ ስራሕ ህንፃ ዲዛይንን ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን መጋዕዝያን ወረዳ ሰቲት ሑመራ (1)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ ኣፅቢ(3)
ኣክሱም ዕዳጋ ማእከል(1)
ጨ/ቤ/ዕ/ል/ከ/ን/ኢንዱስትሪ ወ/ጧንቋ ኣበርገለ ትልምን ፋይናንስን(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ኣክሱም(1)
ሸዊት መሰቦ ኣገር ዉስጥ ደረጃ 3ሀ የደረቅ ጭነት ማመላለሻ ባለንብረቶች ማሕበር (1)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ሓዉዜን (2)
ኮሌጅ ቴክኒከን ሞያን ሰለኽለኻ(2)
ኤጀንሲ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ርክብን ክልል ትግራይ(3)
ዞባ ደቡብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ(1)
ሃገረ ሰላም ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ኮሌጅ (2)
ቤት ፅሕፈት ዞባ ደቡብ ምምሕዳር ማእከላይ ቤት ፍርዲ (1)
ኮሌጅ ቴክኒክ ሰሓርቲ ሳምረ(1)
ኣፋር ብሔራዊ መንግስት የኣርብቶ አደር ግብርና ልማት ቢሮ (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ቃፍታ ሑመራ (3)
ቤት ፅሕፈት ማይ ግልጋሎት ከተማ ፋፂ(1)
ማሕበር ሓፂንን ዕንፀይትን (2)
ማእከል ቤት ህንፀት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ (1)
እንዳባጉና ቴክኒክን ሞያን ኮሌጅ (1)
ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ ዳንሻ (1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ወረዳ ናዕዴር ዓዴት(1)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ(1)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ወልቃይት(1)
ማእከል ምርምር ሐመድ መቐለ(1)
ኤጀንሴ ልምዓት ዳኣንት ምርግጋፅ ምግቢ ዉሕስና ከተማታት ክልል ትግራይ (1)
ቤት ፅሕፍት ግልጋሎት ማይ ፈሳሲን ከተማ ኣክሱም(1)
ኤጀንሲ ልምዓት ኣናእሽተይን ማእከሎትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳሰትሪ ክልል ትግራይ (1)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን መጋዕዝያን ወረዳ ኣስገለ ፅምብላ (1)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን መሓሪ ፀጋይ ኣፅቢ (1)
ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ (1)
ኮርፖሬሽን ልምዓት ኢንዱስትሪ ፓርክታት ትግራይ(3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ፀገዴ አዉሮራ (1)
ቤት መዘጋጃ ከተማ ሽራሮ (1)
ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእኸል(1)
ኢንስቲትዮት ምርምር ጥዕና ክልል ትግራይ(2)
ቤት መዘጋጃ ከተማ መኾኒ (1)
ቤት መዘጋጃ ሸረ(2)
ቤት ፅሕፈትና ትልምን ፋይናንስን ከተማ ሰቲት ሁመራ(1)
ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ ሰቲት ሁመራ (1)
ቤት ፅሕፈት ፍትሒ ዞባ ደቡብ (1)
ቤት ፅሕፈት ቀረብን ማይን ፈሳሲን ከተማ ራማ (1)
ቤት ፅሕፈት ቤት ማዘጋጃ ከተማ ሐዉዜን(1)
ቤት መዘጋጃ ዋጃ ጥሙጋ(1)
ቤት ማዛጋጃ ከተማ ሃገረ ሰላም(1)
ሰሜን ጥዕና ጣብያ(1)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጎዓዝያን ከተማ ሸራሮ(2)
ቤተ መዘጋጃ ከተማ የጭላ (2)
ቤት ዕዮ ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ወረዳ ራያ ዓዘቦ (1)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ አክሱም (1)
መቃዕ ነጋሪት(1)
ይሓ ሪል እሰቴት ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ዉልቀ ማሕበር (1)
ኮሌጅ ሳይንስ ጥዕና ኣርኣያ(1)

ቤት ፅሕፈት.
ዝርዝር Office
ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለ(1)
ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትገራይ(6)
ቤት ፅሕፈት ክፈለ ከተማ ዓዳ ሐቂ ትልምን ፋይናንስን(8)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ዓይደር(12)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስት ማይ ከተማ ዉቕሮ(2)
ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ /ህ.ወ.ሓ.ት/(2)
ዋና ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ /ህ.ወ.ሓ.ት/(1)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ ዓድግራት(4)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳሲን ከተማ ዓ/ጉዶም(1)
ቤት ፅሐፈት ትልምን ፋይናንሰን ወረዳ እነዳ መኮኒ(2)
ቢሮ ማይ ሃፍቲ ትግራይ(11)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ኣላማጣ(4)
ቤት ፅሕፈትን ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ወልቃይት(10)
አብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ መቐለ(7)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክ/ከተማ ሰሜን(15)
የኢትßያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮምሽን የትግራይ አህጉረ ስብከት ልማት ማስተባበሪያ ፅ/ቤት(1)
ቤት ፅሕፈትና ትልምን ፋይናንስን ከተማ መቐለ(25)
ቤት ፅሕፈት ህወሐት(8)
ቤት ፅሕፈት ሰሜን ክ/ከተማ ከባብየዊ ልምዓት(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ሳ/ፃ/እምባ(11)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ዉቕሮ(4)
ቤ/ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ(23)
ቤት ፅሕፈትና ከተማ ልምዓት ክ/ከተማ ቐ/ወያነ(5)
ቤት ፅሕፈትና ትልምን ፋይናንስን ከተማ ማይጨዉ(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፈይናንስን ክፍለ ከተማ ሓድነት(8)
ቤት ፅሕፈት ዞባ ደቡብ ፖሊስ(2)
ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓት ከተማ መቐለ(5)
ቤት ፅሕፈት ሆስፒታል ዓ/ዓዲ(4)
ቤት ፅሕፈትና ግልጋሎት ቀረብ ማይ ከተማ መቐለ(9)
እንትጮ ቤት ማዛጋጃ(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወ/ቆ/ተምቤን(34)
የትግራይ ክልል ምክር ቤት(15)
ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ቤት ፅሕፈት ቤት ትልምን ፋይናንስን(9)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎ ቀረብ መስተ ማይ ከተማ ዓ/ዓዲ ከይዲ ስራሕ ዕዳጋ ፋይናንስን ንብረት ምም/ርን(5)
ቤት ፅ/ት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓ/ዓዲ(16)
ቤት ፅሕፈት ኮ/መ/ት(1)
ቤት ፅሕፈት ምም/ር ዞባ ደቡብ(8)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ(9)
ከተማ ዉቕሮ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን(1)
ቤት ፅሕፈት ት/ፋይናንስን ወ/ደ/ተምቤን(7)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ኩሓ(6)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወ/ወ/ለኸ(5)
ጨ/ቤ/ፅ/ከ/ል/ን/ኢ/ርን(2)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ማይጨዉ(7)
ወረዳ ጉሎ መከዳ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ከይዲ ስራሕ ዕደጋን ፋይናንስ ምምሕዳር ንብረትን(5)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ መረብ ለኸ(9)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ራያ ኣላማጣ(5)
ቤት ፅሕፈት ትልምና ፋይነስን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ(5)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ ሕዋነ(2)
ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ(4)
ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓት ክ/ከ/ዓይደር(3)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ አለማጣ(4)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ፀገዴ(17)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ምምሕዳር ንብረትን ጧንቋ ኣበርገለ(4)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስነ ወረዳ ራያ ዓዘቦ(8)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ(10)
ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ ሰቲት ሑመራ(2)
ቤት ፅሕፈት ምምር/ዞባ ደቡብ ትግራይ(2)
ቤት ፅሕፈት ትልምና ፋይናንስን ከተማ አለማጣ(2)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ዉቅሮ(5)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኦፍላ(12)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ(3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እንደርታ ማይን ማዕድንን ኢነርጅን(5)
ቤት ፅሕፈት ቀረብ ማይ መስተ ከተማ ሽራሮ(4)
ቤት ፅሕፈት ፍትሒ ዞባ ምብራቅ(2)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጓዓዝያን ከተማ አለማጣ(1)
ቤት ፅሕፈት ቀረብ ማይ መስተ ኮረም(4)
ቤት ህንፀት ኣክሱም(3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ላዕላይ ማይጨዉ(10)
ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ከተማ ዓዲ ዳዕሮ(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ናዕዴር ዓዴት(5)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ጋንታ አፈሹም(9)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ኣላማጣ(1)
ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ዕደጋ ሓሙስ(1)
ማእከል ቤት ህንፀት ዓድዋ(2)
ሆስፒታል መዓርግ(4)
ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ጨንፈር ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ(1)
ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ክልል ትግራይ(8)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ቆላ ተምቤን(5)
ዞባ ምዕራብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ(1)
ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ ማይ ትግራይ(3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ሰቲት ሑመራ(4)
ዓዲግራት ጀነራል ሆስፒታል(5)
ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ ማይጨዉ(5)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከይዲ ስራሕ ዕደጋ ፋይናንስን ንብረት ምምሕዳርን ከተማ ሽራሮ(4)
ኮሌጅ ትምህርትን ኣመራርሓ ትምህርትን ዓብዩ ዓዲ(7)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ሽረ እንዳስላሰ(7)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገዲን ትራንስፖርትን ከይዲ ሰራሕ ህንፃን ዲዛይንን ኮንስራክሽንን ዓዲግራት(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ቃፍታ ሑመራ(12)
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ(2)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ኣበርገለ(1)
ትካል ቴክኒክን ትምህርትን ስልጠናን ከተማ ሽራሮ(5)
ከተማ ዓዲግራት ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ(1)
ቤት ፀሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እንደርታ(8)
ሆስፒታል ቅድስተ ማርያም ኣክሱም(7)
ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ(4)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እንዳሞኸኒ(1)
ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓዲግራት(4)
ዞባ ምዕራብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ምድብ መገባያ ሑመራ(2)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መጋዕዝያን ወረዳ ኦፍላ(1)
ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ ማእከል(1)
ቤት ፅሕፍት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ዓዲግራት(8)
ቤት ፅሕፈተ ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እምባ ኣላጀ(17)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ሽረ እንዳስላሰ(3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓድዋ(3)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ(1)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ፀለምቲ(2)
ቤት ፅሕፈት ደቡባዊ ዞባ ፍትሒ(2)
ቤት መዘጋጃ ማህበረ ዲየጎ (1)
ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት ከተማ ዉቅሮ(1)

ስፖንስርታትና

The ways ideas spread.
Milkta Logo