ጨረታ ንምክትታል ይመዝገቡ

ብሓባር ንስራሕ

Pricing

We offer Flexible Pricing Options.

ዓመታዊ ክፍሊት

(ቫት ይሓውስ)
1000 Birr/yr
  • ንድርጅቶም ዝምልከቱ ጨረታታት ናብ ኢሜልይ ኣድራሻኦም ይለኣኮም
    ኣብ ምልክታ.ኮም ድርጅቶም ዝጥቐመሉ ዩሰር ኔም ና ፓስዋርድ ይህልዎም።
    ንድርጅቶም ዝምልክቱ ጨራታታት ተፈልዮም ይወሃቦም
    ክሳበ 3 ዝተፈላለዩ ካታጎሪይ ምርኣይ ይክእዩ እዮም
    ክትትልን ሓገዝን ካብ ምልክታ.ኮም ይህልዎም

ኤስ.ኤም.ኤስ መልእክቲ

(ቫት ይሓውስ)
1300 ቅርሺ
  • ንድርጅቶም ዝምልከቱ ጨረታታት ኣብ ዘለኩምሉ ቦታ ኮይኖም ብሓፂር ፅሁፍ መልክእቲ ክፈልጥሉ ዝክእሉ ዕድል ኣለኩም

Trusted by 100+

Connecting to the attractive opportunities and relevant information. All wrapped in an easy-to-use tender portal. Pretty convenient, actually. Lets work together!

ስፖንስርታትና

The ways ideas spread.