ሰኔ 14, 2009

... ያለዉ ህጋዊ የታደሰ ፍቃድ ያላቸዉ ድርጅቶችም ወይም ግለሰብ ከዘህ በታች የተዘረዘሩ መስፈርቶች በሟሟለት ሰነድ በማቅረብ ዉል በማሰር መወዳደር እንድምትችሉ እናሳዉቃለን

1 የመንግስት በ2009 ዓም የታደሰ ንግድ ፍቃድና ቲን እንዲሁም ሌብሬ ኮፒ ማስያዝ የሚችል

2 መኪናዉ የሶስተኛ ወገን የመድን ሽፋን ያለዉና የኢንሹራንስ ሰነድ ዋናዉና ኮፒ ማቅረብ የሚችል

ግንቦት 24, 2009

... አገልግሎት የሚዉል 48 Concrete pipe በግልፀ ጨረታ አወደድሮ ለማምረት ይፈልጋል

1 በኮንክሪት ፓይፕ ማምረት በቂ የስራ ልምድ ያላቸዉና ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ

2 በቂ ባለ 350 ሊትር እና ከዛ በላይ ዲዝል ሚክስር ማቅረብ የሚችሉ

3 አስር እና…

ግንቦት 22, 2009

... በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ስለሚፈልግ ብቃት ያላችሁ እና ከዚህ በታች የተዘዘሩትን መስፈርት የምታሞሉ ተወዳዳሪዎች እንድትሳተፉ ኩባንያችን ይጋብዛል::

1 ተጫራቾች በዘረፉ የታደሰ ሕጋዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ ያላቸዉ : የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆኑት :ይግብር ከፋይ መለያ ቁጥር እና ኦርጅናል እና የማይመለስ ፎቶ ኮፒ በማማያዝÂ የጨረታዉ ዝርዝር (ሰነድ) በስራ…

ግንቦት 21, 2009

... ተሽከርካራዎች አገልግሎት የሚዉል የተለያየ መጠን ጐማዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

ተቁ

የማሽነሪዎ የተሽከርካሪዉ ዓይነት

የጐማዉ መጠን

1

የገልባጭ መኪና ጐማ :ከለመዳሪያና ፍላፕ

ግንቦት 29, 2009

... ከዚህ በታች የተጠቀሱት የተለያዩ ዕቃዎች ማለትም

 • ሎት 1 የኬሚካል መርጫ (ናብሳክ)
 • ሎት 2 የእርሻ መገልገያ መሳሪዎች/Office Furniture/
 • ሎት 3 የቢሮ ዕቃዎች
 • ሎት 4 የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች
 • ሎት 5 ደንብ ልብስ
 • ሎት…
ግንቦት 28, 2009

... ጀሚሩ ክሳብ 30.2008 ዓም ዘሎ ሒሳብ ምንቅስቃስ ብደገ ኦዲተር ከግብር ይደሊ

 • ኣብ ታሕቲ ኣመራርሓን ክትትልን ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ እትርከቡ ዝተፈቀደልኩም ዉልቀ ኦዲተራትን ኦዲት ትከላኣትን ብግፅ ጨረታ አወዳዲሩ ኦዲት ከግብር ይደሊ

1 ንቤት ዕዩና ኦዲት…

ግንቦት 24, 2009

... ኣቁሑት ዝዉዕል ብግለፂ ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክትዕድግ ትደሊ

 1. ናይ 2009 ዓ/ም ንግዲ ፍቓድ ዝተሐደሰ ከቅርብ ዝክእል
 2. ቲን ናምበር ምስ ንግዲ ፍቃድ ፎቶ ኮፒ ገይሮም ከትሕዙ አለዎም
 3. ናይ 2009 ዓ/ም ናይ መቕረባይነት ምዝገባን ናይ ሚያዝያ ወርሒ…
ግንቦት 24, 2009

... መሳርሒ ዝዉዕል ብግለፂ ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክትዕድግ ትደሊ

 1. ናይ 2009 ዓ/ም ንግዲ ፍቓድ ዝተሐደሰ ከቅርብ ዝክእል
 2. ቲን ናምበር ምስ ንግዲ ፍቃድ ፎቶ ኮፒ ገይሮም ከትሕዙ አለዎም
 3. ናይ 2009 ዓ/ም ናይ መቕረባይነት ምዝገባን ናይ ሚያዝያ ወርሒ…
ግንቦት 25, 2009

... ናዉቲ ሕክምና ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ

 • ስለዚ ናይዚ ንግዲ ፍቃድ ዘለኩም መቕረበቲ ሰብ ትካል ናይ 2008 ዓ/ም ግብሪ ዝኸፈልኩምን ዘሐደስኩምን ብመቕረባይነት ኣብ ፋይ/ኢ/ልምዓት ዝተመዝገብኩምዎ Tin number ዘለኩም ሰብ ትካል ብስምኩም ዝተዓሸገ ፖስታ ናብ ዓ/ዓዲ ሆስፒታል…
ሰኔ 30, 2009

... ክሊኒክ አገልግሎት የሚዉል ቆሚ የቢሮ እቃዎች በዉስን ጨረታ ግዥ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

1 ተወዳዳሪዎች ለሚያቀርቡት እቃ በዘርፉ የታደሰ ህጋዊ ንግድ ፍቃድ የኣቅራቢዎች ምስክር ወረቀት የቫት ምስክር ወረቀት ላለማጭበርበር በሆስፒታሉ ስም ቃለ መሀላ ና የግብር ከፋይ ምስክር ወረቀት/ ኮፒ/ ማቅረብ አለባቸዉ

ግንቦት 25, 2009

... ከላማደሪያ ብጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ትደሊ

ተቁ

ዝርዝር ኣቅሑት

መዓቀኒ

በዝሒ

መብረሂ

1

ግንቦት 23, 2009

... ሪኤጀንት ዝዉዕል ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግይ ደደሊ

 1. ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ቲን ናምበር "ኣብሐዱሽ መቅረብቲ ዝርዝር ንዝተመዝገቡ ምኮኑ ዝገልፅ መረዳእታ ፎቶ ኮፒ ኸቅርቡ ዝክእሉ::
 2. ጨረታ ሰነድ ምልክታ ካብ ዝወፀሉ ዕለት 14/5/2009 ዓ/ም ጀሚሩ ምዉሳድ…
ግንቦት 29, 2009

... በጀት ንዝተፈላለዩ ግልጋሎት ዝዉዕል ናይ መኪና ስፔር ኤሌክትሮኒክስን ኣቁሑትን ብግልፂ ጨረታ ኣወዳድሩ ክዕድግ ይደሊ

 1. ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ኮይኖም ናይ 2009 ዓ/ም ግብሪ ዝኸፈሉ ዝተሐደሰ ንግዲÂ ፍቓዶ መረዳአታ ከቕርቡ ዝኽእሉ::
 2. መለለይ ቁፅሪ ቲን/TIN/ ከቕርቡ ዝኽእሉ::
 3. ተወሳኺ እሴት ታክሲ /VAT/ ዝተመዝገቡን መረደእታ…
ግንቦት 29, 2009

... ናይ ዘገልግሉ ዝአረገጉን ንብረታት /ኣቁሑ/ ግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሊ

1 ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ከተቅርቡ አለኩም ዘለኩም

2 ናይ ግብሪ ከፋላይነት መለለይ ቁፅሪ ሰርተፊኬት ዘለኩም

3 ጨረታ ሰዓርቲ ሰዓራይ ምካንኩም ካብ ዝተገለፀልኩም ኣብ ዉሽጢ…

ግንቦት 28, 2009

... ዘገልገሉን ኣቁሑት ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሊ

ስለዚ ካብ ዕለት 28/9/2009 ዓ/ም ክሳብ ዕለት 28/9/2009 ዓ/ም ሰዓት 4:00 ቅድሚ ሰዓት ኣብ ኮሌጅና ደጋፊ ስራሕ ዕደጋ ፋይናንስን ንብረት ምምሕዳርን ኣብ ስራሕ ሰዓት ዝተዳለወ ሰነድ ዘይምለስ ብር 20 ብር…

ግንቦት 28, 2009

... ትግራይ ናይ መኪና መለዋወጢ አቁሑት ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ናይ 2009 ዓ/ም ንግዲ ፍቃድ ዘሐደሱ ናይ ቫት ሰርቲፌከትን ናይ ሚያዝያ/ ጉንበት ወርሒ 2009 ዓም ቫት ዲክለሬሽን ዝተከፈሉ ከቅርብ ዝክእሉ

2 ካብ ቢሮ ትልምን ፋይናስን ይኹን ካብ…

ግንቦት 29, 2009

... አቅሓን ናይ መኪና ጎማን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይድሊ

ዝትሐደሰ ናይ 2009 ዓ/ም ንግዲ ፈቃድ መቕረባይነት ዘለኩም::

 1. ናይ ግብሪ ከፋላይ መፍለይ ቁፅሪ/TIN/Â መረዳእታ ክተቕርቡ እትኽእሉ::
 2. ቫት ዝተመዝገብኩምን ኣብ 2009 ዓ/ም ናይ ቀረባ ወርሒ ዲክለር ዝገበርኩምን::
ግንቦት 29, 2009

... ዴስክቶፕ ፕሪንተር :መለዋወጢ አቁሑ መኪና ናይ መኪና ጎማን ብግልፂ ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ

1 ተጫረቲ ቫት ተመዝገብቲ ዝኮኑ ናይ 2009 ዓ/ም ንግዲ ፍቃድን ሓድሽ መቅረባይነትን ዘሐደሰ

2 ቲን ናምበርን ናይ ወርሒ መጋቢት ዲክለረሽን ከቀርቡ ዝኽእሉ

3 ተጫረቲ ናይ መኽበሪ…

ሰኔ 1, 2009

... ፅሕፈት መሳርሒ (ስቴሽኔሪ ) አቁሑት ኤለክትሮኒክስን ቢሮን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ስለዝደለየ ሕጋዉያን ነጋዶ ክትወዳደሩ ንዕድም

ሀ ክ/ከ/ቀ/ወ/ት/ፋ/ኣቅጨ/መ/ቁፅሪ 003 ሃለቅቲ ፅሕፈት መሳርሒ ስቴሽኔሪ ናይ ሲፒዩ ዋጋ 3000 ብር

ለ ክ/ከ/ቀ/ወ/ት/ፋ/ኣቅጨ/መ/ቁፅሪ 004 ናይ ኤለክትሮኒክስ ናይ ሲፒዩ ዋጋ 3000 ብር

ሐ ክ/ከ/ቀ/ወ/ት/ፋ/ኣቅጨ/መ/ቁፅሪ 00 አቁሑት…

ግንቦት 29, 2009

... ዓመት ኣብቲ ወረዳ ንዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሸን ግልጋሎት ዝዉዕል ክራይ ዶዘር ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክካረይ ይደሊ

1በቢዘርፉ ሕጋዊ ፍቃድ ንግዲ ካብ ዘለዎም ኣቅረብቲ ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክካረይን ይደሊ

2 ስለዚ ተጫረቲ ዝርዝር ሰነድ ጨረታ ካብ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከይዲ ስራሕ ዕደጋ ፋይናንስን ምምሕዳር…