ዝርዝር ኣብ ከተማ መቐለ መደብ

መፀውዒ መደብ መወዳእታ መዓልቲ ዝቀረዮ መዓልቲ
ፋይናንሻል ኦዲተር

ቤት ፅሕፈት ርእስ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀፂሉ ኣብ ዝርከብ ክፍቲ ስራሕ መደብ ሰራሕተኛታት አወዳዲሩ ንሐደሽቲ ተመረቅቲ ክምድብ ይደሊ


ጥባቅ ቃላት:
ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትገራይ -- መቐለ
ሰኔ 21, 2009 2 መዓለቲታት
ኪኢላ ምርባሕ ደርሁት

ማሕበር ደቂ ኣንስትዩ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ስራሕቲ ልምዓት ደርሆ ንምጅማር ኣብ ምንቅስቃስ እንርከብ ኮይና ክፍቲ ስራሕ መደብ ሰራሕተኛ አወዳዲሩ ክትቆፅር ይደሊ


ጥባቅ ቃላት:
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ -- መቐለ
ሰኔ 20, 2009 1 መዓልቲ