መንግስታዊ ቢሮ

ዝርዝር
ቢሮ ርክብ ዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ (0)
Bureau of Education Tigray Regional State (0)
ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይ ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ትልምን ፋይናንስን (0)
በዓል መዚ ልማዓት እቶት ትግራይ (0)
ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን (0)
ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን (0)
ኤጀንሲ ማዓድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ (0)
ላዕ/ቤ/ፍርዲ (0)
ኢጀንሲ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ (0)
ፕሮፌሽናል ጀነራል መካኒክስ ኋ/የተ/የግ/ማህበር (0)
ቢሮ ጉዳይ ደቂ አንስትዩ ክልል ትግራይ (0)
ወረዳ አፅቢ ወንበርታ ትልምን ፋይናንስን (0)
ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልል ትግራይ (0)
በኢትዩጽያ ኤሌክትሪክ ሃይል አ/አ/ኤ/አ ፕሮጀክት ትግራይ ክልል ቤሮ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ክፍለ ከተማ ኩሓ (0)
ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ቀረብ ማይ ከተማ ዕ/ሓሙስ (0)
ቢሮ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ (0)
ቢሮ ፀጥታን ምም/ር ክ/ትግራይ (0)
የትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ (0)
ቢሮ ሐለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳር ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ኮንስራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ክልል ትግራይ (0)
ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኤጀንሲ ምስ ሕ ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን (0)
ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ እስፖርትን ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ቀረብ ማይ መስተ ከተማ መቐለ (0)
ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንት ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ (0)
እንትጮ ቤት ማዘጋጃ (0)
ቢሮ ል/ከ/ንግ/ኢንዱስትርን ክልል ትግራይ (0)
ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባቢ ምምሕዳርን ኣጠቓቅማን መሬት ክልል ትግራይ (0)
ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ (0)

መንግስታዊ ኢንስቲቱት

ዝርዝር
ኢንስቲዩት ቴክኖሎጂ መቀለ (0)
ሆስፒታል መቐለ (0)
መከላለያ ሰሜን ዕዝ ጠ/መምርያ (0)
Tigray Mass Media Agency (0)
ዩንቨርስቲ መቐለ (0)
ኮሌጅ ኪነ-ጥበባት ትገራይ (0)
ኤንተርፕራይዝ መፅናዕቲን ዲዛይንን ቁፅፅርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ (0)
ኢንተርፕራይዝ ህንፀት ስራሕ ማይ ትግራይ (0)
የኢትዮጰያ ኤርፖርቶች ድርጅት (0)
የኢትዮጽያ ኤሌክትሪክ ኋይል (0)
የኢትዮጽያ ምርጥ ዘር ድርጅት (0)
ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዶ/ር ተወልደ (0)
ኢንስቲትዩት ኣመራርሓ ስራሕ ትግራይ (0)
2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሓቂ (0)
ማእኸል ምርምር ሓመድ መቐለ (0)
Ethio-telcome (0)
Tigray Region Mine and Energy Agency (0)
ኤጀንሲ ምርግጋፅ ብቕዓት ሞያ ክልል ትግራይ (0)
መከላኪያ ኮንስትራክሸን ኢንተርፕራይዝ (0)
ኮሌጅ ቴክንክን ሞያን ኮረም (0)
የኢትዩያ መድን ድርጅት (0)
Tigray Water Works Study, Design and Supervision Enterprise (0)
Tigray Agricultural Marketing Promotion Agency/TAMP (0)
ዉቕሮ ሕርሻ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ (0)
21ኛ ክ/ጦር (0)
Ethiopian Airlines (0)
ህብረት ወታደራዊ ስታፍ ኮሌጅ (0)
እንትጮ ቴክኒክ ኮሌጅ (0)
አብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ማእኸል ምርምር ሜካናይዜሽን ሕርሻን ኢነርጂ ገፀርን መቐለ (0)
ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ (0)
ማእኸል መስልጠኒ ሰብ ሞያ አካላት ፍትሒ ኣግአዚ (0)
ኤጀንሲ ማኣድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ትግራይ ክልል ባዩ ጋዝ መተሓባበሪ ዩኒት (0)
የወልቃይት ስኮር ልማት ፕሮጀክት (0)
የኢትጸያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን (0)
ኣለማጣ ሓፈሻዊ ሆስፒታል (0)
ማ/ም/ሕ/አበርገለ (0)
ኣግኣዚ ምእኸል መሰልጠኒ ሰብ ሞያ ኣካላት ፍትሒ ዉቕሮ (0)
የእትዩያ ንግድ ባንክ (0)
ዓዲግራት ዩኒቨርሰቲ (0)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ማይ ፀብሪ (0)
ኢንተርፕይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ (0)
ኮረም ሆስፒታል (0)
ኮሌጅ ንግስተ ሳባ ቴክኒክን ሙያ ዓድዋ (0)
ኩሓ ሆስፒታል (0)
ጥላሁን ይግዛዉ ቴክኒክን ሞያን ኮሌጅ (0)
ጣብያ ጥዕና መቐለ (0)
ካሕሳይ አበራ ሆስፒታል ሑመራ (0)
ማእኸል መሰልጠኒ ጉድኣት አካል መቐለ (0)
ቤት ምክሪ ንግድን ዘርፊ ማሕበራትን ትግራይ (0)
መቐለ ማእከል ቤት ህንፀት (0)
ማይ ጨዉ ሕርሻ ኮሌጅ (0)
ዉቅሮ ማእኸል ህንፀት (0)
ኤጀንሲ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ክልል ትግራይ (0)
የትግራይ ክልል ገጠር መሬት የኣካባቢ ጥበቃ ኣጠቃቀምና ኣስተዳደር ኤጀንሲ (0)
ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ (0)
ማይጨዉ ቤት ህንፀት ማእኸል (0)
ለምለም ካርል ሆስፒታል ማይጨዉ (0)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ሑመራ (0)
ኢትዩጵ ያ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (0)
ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣላማጣ (0)
የኢትዩጵያ የባሕር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ አገልግሎት ድርጅት (0)
በኢፌዲሪ በግል ድርጅቶች ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ሰሜነ ሪጅን ፅ/ቤት (0)
ኤጀንሴ ልምዓት ዳ.ኣ.ን.ት ክልል ትግራይ (0)
ማይጨዉ ሕርሻ ኮሌጅ (0)
ዉቅሮ ጠቅላላ ሆስፒታል (0)
ዓ/ዓዲ ሆስፒታል (0)
2ይ ብርኪን መሰናድኦን ቤት ትምህርቲ መሰቦ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዉቅሮ (0)
ማእኸል ምርምር ሜካናይዜሽን ሕርሻ ኢነርጂ ገፀርን መቐለ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ኣክሱም (0)
ሆስፒታለ ሱሑል (0)
ሆስፒታል ዓዲግራት (0)
ኣላማጣ ግብርና ምርምር ማእከል (0)
ማእከል ምርምር ሓመድ ሽረ (0)
ኣግበ ቴክኒክን ሞያን መሰልጠኒ ማእከል (0)
ሆስፒታል ማይኒ ሽራሮ (0)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ኣክሱም (0)
ኮለጅ ትምህርቲ መምህራን ዓድዋ (0)
ማእከል ቤት ህንፀት ዓዲግራት (0)
ኮሌጅ ቴክኒክ ሑመራ (0)
ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ (0)
ዓ/ዓዲ ቴክኒክን ሙያን ኮሎጅ (0)
አካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ክልል ትግራይ (0)
ኮለጅ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ነጋ ገ/ሄር ዕዳጋ ዓርቢ (0)
ዉቅሮ ሆስፒታል (0)
ማእከል ሐወልቲ ሰማእታት ትግራይ (0)
አፅቢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ (0)
ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ሕርሻ ዉቅሮ (0)
ኢትዩጰያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት (0)
ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ (0)
ሆስፒታል ኮረም (0)
በመቐለ ዩኒቨርሲቲ የጤና ኮሌጅና ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል (0)
በሀገር መከላኪያ ሚኒስቴር የ4ኛ ደረጃ ሜንቴናንስ ሽሬ ኮሪደር (0)
ማእከላይ ሆስፒታል ሞኸኒ (0)
ሃፀይ የዉሃንስ መሳናድኦ ቤት ትምህርቲ (0)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ሑመራ (0)
ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ ኣጉላዕ መተሓባበሪ ቴሊቶን (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ዓዲጉዶም (0)
ኤጀንሲ ምስፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕደጋን (0)
ሆስፒታል ዓድዋ (0)
ቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ኢያሱ በርሀ ከተማ አላማጣ (0)
በአ.መ.ኮ.ኮ የአዲግራት መ.ጥ.ፕ (0)
የኢ.ፈ.ዲ.ሪ ሀገር መከላከያ ሚ/ር በስልጠና ዋና መምርያ ሕብረት ወታደራዊ ስታፍ ኮሎጅ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ገ/ስላሴ ኣስገዶም ዕ/ሓሙስ (0)
ቃላሚኖ ልምዓት ሕረሻ ማእኸል (TDA) (0)
መቀለ ከተማ ጥቃቅና ኣናእሽተይ ናይ ደቂ ኣነስትዮ ኢንተርፕረነርሺፕ ልምዓት ፕሮጀክት (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ንግስተ ሳባ ዓድዋ (0)
ንካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ታዳጊ ዉሃ ኢትዮዽያ ከተማ ኣላማጣ (0)

ሓ/ዝ/ናይ ውልቂ ትካል

ዝርዝር
ኒው ሚለንየም ዩንቨርስቲ ኮሎጅ (0)
Tiemutu International PLC (0)
ዽምፂ ወያነ ትግራይ ሓ/ዝ/ው/ማሕበር (0)
ፋና ብሮድካስቲንድ ኪርፖሬት ኣ.ማ (0)
ትግራይ ኩሉመዳይ ዕዳጋ ፈደረሺን ሓ/ዝ/ሕብረት (0)
ባንኪ ሕብረት ስራሕ ኦሮምያ (0)
ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ክልል ትግራይ (0)
Messebo Cement Factory (0)
Ezana Mining Development Plc (0)
ዮኪ ፕላስት ንግድና ኢንዱስትሪ ኋ/የተ/የግ/ማህበር (0)
ቤት ፅሕፈት ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን (0)
ፅርዩቲ ዲያግኖስቲክን ኢሜጅንግን ማእኸል ሓላ/ዝተ/ናይ ውልቐ ማሕበር (0)
መርሲፉል ፓራዳይዝ ኣካዳሚ (0)
Sheba University College (0)
Open Water Technology College (0)
ዳዕሮ ኣካዳሚ (0)
ማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ (0)
ማይጨው ስራሕቲ ፓርቲክልቦርድ ሓ/ዝ/ው/ማሕበር (0)
ንብ ኢንሹራንስ (0)
Mekelle Farms Plc (0)
ደደቢት ትካል ልቓሕነ ምዕቓሪን/ደደቢት ትፍልም/ (0)
ሱር ኮንስትራክሽን (0)
Nib international Bank (0)
Mesfin Industrial Engineering PLC (0)
ፍሊንትስቶን ኢንጅነሪንግ (0)
ትራንስ ኢትዮጽያ ኋ/የተ/የግ/ማህበር (0)
Desta alcohol and liquors factory plc (0)
ናይል ኢንሹራንስ ካምፓኒ (0)
አንበሳ ኢንሹራነስ ኩባንያ አ.ማ (0)
Dashen Bank SC (0)
ማይስሩ ጠቅላላ ንግድ ኋላ/የተወ/የግ/ማህበር (0)
ዳዕሮ ኣካዳሚ (0)
ህዳሴ ቴሌኮም አ.ማ (0)
ፍረ ስዉኣት ኢንዱስተሪ ሓ/ዝተ/ዉ ማሕበር (0)
104. 4 ሬድዩ ኤፍ ኤም መቐለ (0)
ኩመል ሃላ.የግ .ማሕ (0)
United Bank S.C (0)
ሸባ ሌዘር ኢድዱስትሪ ሃላ.የግ.ማ (0)
ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ሕ/ስ/ማሕበር ሸማቶ ሰራሕተኛታት ዩኒቨርስቲ መቐለ (0)
NICOLAS ROBINSON SCHOOL (0)
ቤት ፅሕፈት ማሕበር ከየንቲ ትግራይ (0)
ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ (0)
ፍር ስዋኣት ስራሕቲ ንግዲ ሓ/ዝተ/ዉ/ማሕበር (0)
ደስታ ቪድዩግራፍን ሕትመትን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ (0)
በመድሃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ (0)
MOHA Soft Drinks Industry S.C (0)
Raya Brewery S.C (0)
Awash Insurance Company S.C (0)
ማርስ እንጅነሪንግ ኮሌጅ (0)
ዩናይትድ ስቲልና ሜታል ኢንዱስትሪ ሃ.የተ .የግል ማህብር (0)
የኮንስትራክሽንና የቢዝነስ ባንክ (0)
መቐለ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ (0)
አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ (0)
ናይሌክስ ፕላዛ (0)
Guna Trading House P.L.C (0)
ቤት ምኽሪ ንግድን ዘርፊ ማሕበራትን መቐለ (0)
ቢ.ኤች.ዲ ኮንሳልቲንግ ሓላ/ዝተ/ዉ/ማ (0)
ሰላም ህንፃመሳርያ (0)
sami (0)
ኢዲኒያ ኢምፕርተር (0)
ashu (0)
ሰላም ህንፃመሳርያ (0)
Addis Pharmaceutical Factory PLC (0)
aman it support (0)
ሚኪ ኢስት አፍሪካን ሃ.የተ.የግ .ማህብር (0)
Rackmint Systm PLC (0)
AMA Systm PLC (0)
ዋይ ኤች ዋይ ጂ ኪንስትራክሽን ሃ/ዝተ/ዉል/ማሕበር (0)
ኮሌጅ ጋርመንት መቐለ (0)
Development Bank of Ethiopia (0)
ቓላሚኖ ፉሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ (0)
Brhu Tesfa Irrigation and water Technology (0)
ፕላኔት ሆቴል (0)
ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ ሑመራ (0)
መቐለ ቐዳማይ ወያነ ገዛ ስራሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበር (0)
tilahun (0)
husen (0)
hayilu (0)
amaplc (0)
amanplc (0)
robplc (0)
robelyoplc (0)
ካሊድ ሻሚል (0)
Aman International PLC (0)
ዳሽን ቢራ ፋብሪካ አክስዩን ማህበር (0)
mammo (0)
haile (0)
jemal (0)
ሬድ ስታርስ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ነጋ ገ/ኣበሄር ዕ/ዓርቢ (0)
የመድን ፈንድ ኣስተዳድር ኤጀንሲ (0)
Poly Institute Of Technology College (0)
ዓዲግራት ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ (0)
ደጎዓ ተምቤን ዩኒየን ሓ/ዝተ/ሕብረት ስራሕ ማሕበር (0)
fevi plc (0)
tarko (0)
ፀጋይነጋ (0)
ebro (0)
Ashagrie (0)
elsa mamo (0)
Car (0)
abty (0)
41 (0)
ጨረታ (0)
አጋር የጥበቃ ሃላ/የተ/የግል ማህበር (0)
ናይል ቆርቆሮ ፋብሪካ (0)
ኣልመዳ ጨርቃ ጨርቅ ሃለፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር (0)
0942333497 (0)
ኦሜዳድ ኃላፍነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ (0)
ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ጨንፈር ኩሓ (0)
ኣክሱም ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ (0)
ኮሌጅ ሳይንስ ጥዕና ኣርኣያ ካሕሱ (0)
አብርሃም (0)
ፖሊ ቴክኒንክ ኮለጅ ሽረ (0)
አፍሪካ ሂዉማኒቴሪያን አክሽን (0)
ስዒድ እድሪስ ህንፃ መሳርሒ (0)
ዓብደላ ሓሰን ባድረግ ህንፃ መሳርሒ (0)
ታይም ናይ ፅሬት ኣቁሑት መምረቲ (0)
ጆይዝ ትሬዲንግን ናይ ህንፃ መሳርሒ (0)
ማሉዳ ትሬዲንግ ፒ ኤል ሲ (0)
ማሉዳ ትሬዲንግ (0)
ቢንያም ናይ መኪና ኣቁሑት ኣቅራቢ (0)
መቐሌ ህፃናት መርጃ ማዕከል (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ዓዲግራት (0)
አበርሃም ኮምፒተር አክሰሰሪ (0)
ዳዊት ፀጋይ ኮምፒተር አክሰሰሪ ኣቅራቢ (0)
ሃፀይ ሓፈሻዊ ንግዲ (0)
ሃፀይ ጀነራል ትሬዲንግ (0)
esrom dereje (0)
መብራህቱ ተክለማርያም ኮምፒተርን ተዛመድቲ ኣቁሑት (0)
ሊባኖስ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ (0)
ሜሮን ኣማረ ናይ መኪና ኣቁሑት መለዋወጢ (0)
ቤተ ክርስታያን ደብረብርሃን ቅድስቲ ማርያም ዓዲ ሹ (0)
ዓባይ ባንክ (0)
ለኣከ ተስፋይ ናይ ሞተር ሳይክል መለዋወጥን ኤለክትሮኒክስን (0)
ሰናይት ሃፍቱ ናይ መኪና ጎማና ባትሪ መሸጢ (0)
ይታገሡ ድነግዴ (0)
ዳዕሮ ኢንፎርሜሽ ቴክኖለጂ ኮሌጅ (0)
ህንፃ ዘርኡ ናይ መኪና ኣቁሑት መለዋወጢ (0)
አ.ኤፍ ስራሕቲ ማይ ምምካር ድርጅት (0)
ሙሉጌታ ወልደስላሴ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች ማምረቻ (0)
(0)
ኣለም ፀሃይ ኤለክትሪክ (0)
ኣማኑኤል ገ/ትንሳኤ ስፖንጅን ፎም ችርቻሮ (0)
ቡናኢንተርናሽናልባንክ (0)
ቤን መስከረም ሆስፒታል ፕራይም (0)
ካሕሳይ ኣበራ ሆስፒታል ሁመራ (0)
ኤች ኤል ግሪነሪ (0)
ሀብታሙ አማረ የትምህርት መርጃ መሳርያዎች ኣቅራቢ (0)
ዘመናዊ እንዳ ስጋ (0)
ዛላ ጂ ሃዉስ ፒኤል ሲ (0)
ኔትዎርክ ስፔር ፓርት (0)
ሃፍቶም ታደሰ (0)
ኣሃዱ ቴራዞ ፋብሪካ (0)
ሳባ ናይ ስፖርት ኣቁሑት መሸጢ (0)
አታክልቲ ተስፋይ ፕሪንቲንግ ፕረስ (0)
ክብሮም ታደሰ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ማይክብሮም ታደሰ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ማይ (0)
ኣማኑኤል ኣብርሃ ብረታብረት ጅምላ ኣቅራቢ (0)
ካዶናይ ትሬዲንግ ፒኤልሲ (0)
efoyta (0)
ኬሞዶዝ ፋርማስቲካል (0)
ጎጉል ኤለክትሮኒክስ (0)
መቐለ ማእከል ቤት ህንፀት (0)
ገብረ ፃድቅ ኣርኣያ ኤለክትሪክ መሸጢ (0)
ዳኒኤል ተስፋይ የፅህፈት መሳርያ መደብር (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ሕናጣሎ ዋጅራት (0)
ሳባ እምነበረድ ሃላፍነቱ የተወሰነ የግል ማሀበር (0)
ኤ.ኤስ.ኤ.ኤ. ኮ/ሓ/ዝ/ው/ማሕበር (0)
ቤት ፅሕፈት ጥምረት ኤች ኣይ ቪ ፖዘቲቭሰ ገበርቲ ሰናይ ትካላት (0)
ካዛ ካፒታል እቃዎች ፋይናንስ ንግድ ስራ ኣክስዩን ማህበር (0)
ሓጎስ አታክልቲ ኬሚካላትን ኮምፒተርን ናይ ትምህርቲ ተዛመድቲ ኣቁሑት ኣቅራቢ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ዓድዋ (0)
ሓድነት ማእከል ዘመናዊ ዕዳጋ (0)
ሳራ ደምወዝ ሰፔር ፓርት (0)
ሻፋት ኢንጂነሪንግን ትሬዲንግ ፒኤልሲ (0)
ማክዳ ብርሃነ ናይ ህንፃ መሳርሒ መደብር (0)
ፅጌ ገብረገርግስ ጠቅላላ ኣስመጪ (0)
መጋሌ ወረዳ መስተዳደር ፅሕፈት ቤት (0)
ACA Raising Consultants Pvt.Ltd.Comp (0)
ካሳን ለምለምን ሓፂን መፂን መፍረይ ሕብረት ሽርክና ማህበር ዉቅሮ (0)
ኣሃዱ ቴራዞ/ማቶኔላ ፋብሪካ (0)
ሀደራ ገ/ሄር የቤትና የቢሮ እቃዎች (0)
ማም ጋርመንት (0)
ኤርሚያስ አስገዶም የኮምፒተር እቃዎች መሸጫና ፅሕፈት መሳርያ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ታሕታይ ማይጨዉ (0)
ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ (0)
መብራህቱ ኪሮስ ዝተፈላለዩ ናይ ስፖርት ኣቁሑት መሸጢ (0)
ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ (0)
ኤልሻዳይ ሪሊፍ ኢንድ ደቨሎፕመንት ኣሶሴሽን (0)
የትግራይ ክልል ኤጀንሲ ማስፋፊያ ኀብረት ሥራ ማህበራት ገበያ ልማት (0)
ኤፍሬም ኣለምሰገድ ኮንስትራክሽን (0)
ወልደስላሰ ጠቅላላ ናይ ንግዲ ስራሕ (0)
ሳምረ ሓፈሻዊ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ (0)
ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ ምብራቅ (0)
ናይ ቢሄራዊ ክልል ትግራይ ናይ ገዛ ምዕባለ (0)
መቐለ አሉላ አባነጋ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት (0)
ኣማኑኤል ግደይ ህንፃ መሳርያ (0)
በኢትዩጰያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የመሆኒ ግብርና ምርምር ማዕከል (0)
ዓ/ዓዲ ቤት ህንፀት ማእከል (0)
ለምለም ወልቃይት ሓለፍለነቱ ዝተወሰነ ኩለመዳይ ሓረስቶት ሕብረት ስራሕ ዩኒየን (0)
ቤት ፅሕፈትን ልምዓት ሃፍቲ ማይን መዓድንን ኢነርጅን ወረዳ ወልቃይት (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ (0)
ሓርበል ንግድን ኢንዱስትሪን ሓ. ዝተ. ዉ .ኩባንያ (0)
ሃለፎም ኣየለ (0)
ኢንስትቲዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ (0)
ኣግኣዚ ማእከል መሰልጠኒ ሰብ ሞያ ኣካላት ፍትሒ ብ/ ክ/ መ /ትግራይ ከተማ ዉቅሮ (0)
ቢሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን (0)
መርሲፋል ፓራዳይዝ ኣካዳሚ (0)
ያታል ኤሌክትሮሜካኒካል ሓ/ዝ/ው/ማ (0)
ወረዳ መደባይ ዛና ዝርከብ ከይዲ ስራሕ ህንፃ ዲዛይንን ኮንስትራክሽንን (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እምባ ኣላጀ (0)
ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ (0)
የትግራይ ክልል ኮንስትራክሽን መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ልማትና አስተዳደር ዋና ስራ ሂደት (0)
ቤት ምኽሪ ስፖርት ከተማ ዓብይ ዓዲ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኢሮብ (0)
ወረዳ ራ/ዓዘቦ ማረት መተሓባበሪ ቤት ፅሕፈት (0)
ያስተፈስህ ኣስመጪና ላኪ (0)
ኢትዮዽያ ፖስታ አገልግሎት (0)
የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ የ 4ኛ ደረጃ ሜንቴናንስ መቀለ ኮሪደር (0)
ኣበርገለ ዓለምለከ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት (0)
በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የማዕከላዊ ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ (0)
ስምረት ሕርሻን ኢንዱስትሪ ኣክስዩን ማሕበር (0)
የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ (0)
ሩት ገብረመድህን መኪና መለዋወጢ ኣቁሑት መሸጢ (0)
ሰላምነህ ህሉፍ ስራሕቲ ፅባቀን ዘርኢ ምቅራብን (0)
ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ሕ ስራሕ ማሕበር ሸማቶ ሰራሕተኛታት ዩኒቨርሲቲ መቐለ (0)
ስመረት መርሐ ጥበብ ኣካዳሚ (0)
ትግራይ ኩለመዳይ ዕደጋ ፌደረሽን ሓላ /ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር (0)
ሰለሙን ህንፃ መሳርሒ (0)
በትግራይ ብ /ክልላዊ መንግስት የገቢዎች ልማት ባለስልጣን (0)
መድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ (0)
ቫራይቲ 2000 PLC (0)
ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ ደቡብ ምብራቅ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ ፍረወይኒ (0)
ሃፍቱ አብርሃ ህንፃ መሳሪያ (0)
ቤት ትምህርቲ አድቬንቲስት መቐለ (0)
ቤት ፅሕፈትና ከባቢያዊ ልምዓት ክ /ከተማ ሰሜን (0)
ዳዕሮ አካዳሚ (0)
ትሮፒካል ኢትዩ አሜሪካን ኢንዳስተሪያል ኢንቨስትመንት አ.ማ (0)
ኒኮላስ ሮቢንስን ቤት ትምህርቲ (0)
ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዳንሻ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እንዳ መኾኒ (0)
ቤት ፅሕፈት ፍትሒ ዞባ ደቡብ ምብራቅ (0)
ኖሚስ ኮንስትራክሽንን (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ሽረ እንዳሰላሰ (0)
አዝሚ ስቲል ስትራክቸር ኢንጅነሪንግ (0)
በሀገር መከላከያ ሚኒስትር የሰ/ ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ (0)
ሰላም ማቴኔላ ቴራዞ ፋብሪካ ሓ/ዝተ/ዉል/ማ (0)
ሆስፒታል ማያኒ ሽራሮ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ላዕላይ አድያቦ (0)
ገ/ፃድቅ ግርማይ ኮንስትራክሽን ማሽነሪ ክራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓ/ዓዲ (0)
ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትርን ጨንፈት መኮኒ (0)
ያሬድ ገ/ትንሳኤ ህንፃ መሳርሒ (0)
ቃላሚኖ ኢንቨስትመንት ማእከል (0)
ክንፈ ኪዳነማርያም ህንፃ መሳርሒ (0)
ቃላሚኖ ልዩ ሁለታኛ ደረጃ ት/ቤት (0)
11ኛ ክ/ጦር ግዥ ዴስክ (0)
ኢዛና መዓድን ልምዓት ኩባንያ (0)
Gebreyesus Zeferu (0)
ሰላም ናይ ህዝቢ መጋዕዝያ ጨንፈር መቐለ (0)
ማእከል ቤት ህንፀት ሽረ (0)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል (0)
የተቀናጀ የሕፃናት መርጃ ድርጅት ዓዲግራት (0)
ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ መቐለ (0)
ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከተማ ሽራሮ (0)
አክሱም ሆቴሎች ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር (0)
ገኔ ዩናይትድ የመኪና አስመጪ ሃላ/የተ /የግ/ ማህበር (0)
ኦፕን የዉሃ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ (0)
ትካል መቐለ ኦርቶ ፊዝዮቴራፒ ማእከል (0)
ኣስመለሽ አበበ ናይ ሓፂንን ናይ እንጨቲ ስራሕቲ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ መኾኒ (0)
ሂልቶፕ ሆቴል (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ጉሎመከዳ (0)
ኮሌጅ ሕርሻ ሽረ እንዳስላሰ (0)
ቻይና ኦፍ ላቭ ፎር ሁማን ኤንድ ኢንቫያሮመንታል ዲቨሎፕመንት (0)
ድርጅታችን ገ/ስላሴ ሀንፃ መሳርያ እና አስመጪ (0)
ያርድስቲክ የርቀትና ተከታታይ ትምህርት ኮሌጅ (0)
መቐለ ዩኒቨርስቲ የተፈጥሮ ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ (0)
ሰሜን ዕዝ የ20ኛ ክ/ጦር ጠቅላይ መምሪያ (0)
ኣባ ገብረሚካኤል ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ (0)
በሀገር መከላኪያ ሚኒስቴር ሎጂስቲክ ዋና መምሪያ የ4ኛ ደረጃ ሜንቴናስ መቀሌ ኮሪደር (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክ/ከ ሐዉልቲ ፖሊስ ቤት ፅሕፈት (0)
ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ ማረት መተሓባበሪ ቤት ፅ/ት (0)
ቤት ፅሕፈት ልማዓት ከተማ ንግዲን ኢንዱስትሪን ጨንፈር መኾኒ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዉቅሮ (0)
rahel hintsa mesaria (0)
ቤት ፅሕፈት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ምምሕዳር (0)
ኣክሱም ዉሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽ/ቤት (0)
መከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ መቀሌ ሪፈራል ሆስፒታል ግንባታ ፕሮጀክት (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስነ ከተማ ኮረም (0)
ይትባረክ የትምህርት መርጃ አቅራቢ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ (0)
ቬሎሲቲ አፓራልዝ ካምፓኒስ (0)
ፕሮፌሽናል ጀነራል ሜካኒካስ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ዉልቀ ማሕበር (0)
Healing Hands of Joy (0)
ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትርን ሓደ ማእከል ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ኣላማጣ (0)
ኣክሱም ኣካዳሚ መቀለ (0)
ኤርሚያስ ፀጋይ ኣርኣያ (0)
ኢልሃም መሓመድ ኤሌክትሪክ ሾፕ (0)
ኣሮን ህንፃ መሳርሒ (0)
ሚካኤል ፀጋይ ኤለክትሪክ አቁሑት መሸጢ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ወረዳ ፀለምቲ (0)
አፅቢ ወንበርታ ጣብያ እ/ስለሴ ናይ ደ/ገ/ቅ ስላሴ ህንፃ መስርሒ ኮሚቴ (0)
ሙልኣልም ፈርኒቸር መሸጢ (0)
ሙሉኣለም (0)
ማእከል ቤት ሕንፀት ራያ አላማጣ (0)
ማእከል ቤት ሕንፀት ራያ አላማጣ (0)
የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅራቢ ድርጅት የትግራይ ሽያጭና ስርጭት ማዕከል (0)
African Service Committee (0)
ዛኬርማ ጀነራል ኢምፖርት ኤክስፖርት (0)
ተክለብርሃን ህንፃ መሳርሒ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን አለማጣ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ዓድዋ (0)
ዘሩፋም ኢንድስትሪ ኃ/የተ/የግል ማህበር (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ወረዳ ታሕታይ ማይጨዉ (0)
ማሕበረ ዕዳጋ ኣዱሊስ (0)
ሰላም ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣ/ማ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፈይናንስ ወረዳ መደባይ ዛና (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ (0)
ኮሌጅ መሰልጠኒን ቴክኒክን ሞያን ማይጨዉ (0)
ቤት ፅሕፈት ዞባ ሰሜን ምዕራብ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ከተማ ዓዲግራት (0)
Organization for Social Services, health and Development (OSSHD) (0)
ወረዳ ጣንቋ አበርገለ ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን (0)
ህወሓት ቤት ፅሕፈት (0)
ትግራይ ምርጥ ዘር ኣቅርቦት ማባዣ ማዘጋጃና ማሰረጫ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፍሳስን ከተማ የጭላ (0)
www.zemariasinternationalhotel.com (0)
Zemarias international hotel (0)
desta (0)
ሙሉእ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ገረብ ፀዶ (0)
ዘመናይ ኤለክትሪክ አቁሑት መሸጢ (0)
ዋይ ኤፍ ኢምፖርት ፒኤልሲ (0)
Imagine 1 Day (0)
ኤስጂኤኤም ኮንስትራክሽን (0)
ኦፓል ኤሌክትሮኒክስ (0)
ዛፉ ኣብርሃ ህንፃ መሳርሒ (0)
DAI Ltd – Land Investment for Transformation (0)
ኢዛና ፕሪንቲንግ (0)
ፓዝ ፋይንደር ኢንተርናሽናል (0)
ቤት ፅሕፈት ማይ ግልጋሎት ከተማ ሓዉዜን (0)
ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ ሕርሻ ቴክኒክን ሙያን ዉቅሮ ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ ሕርሻ ቴክኒክን ሙያን ዉቅሮ (0)
ማእከል መሰልጠኒ ጉዳኣት ኣካል (0)
ፀጋይ መዝገበ (0)
ከቢረ ኢንተርፕራይዝ ሃ/ዝ/ወል/ማህበር (0)
ዳኒኤል ሃይሉ ኮንስትራክሽን (0)
ኖላዊ ጀነራል ትሬዲንግ ሓ/ዝተ/ዉ/ማ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ ማይ ቅነጣል (0)
ደቡብ ግሎባል ባንክ (0)
ዳን ቴክኖ ክራፍት (0)
ኤጀንሲ ምስ/ሕ/ስ/ማ/ዕ/ልምዓት ክልል ትግራይ ኤጀንሲ ምስ/ሕ/ስ/ማ/ዕ/ልምዓት ክልል ትግራይ (0)
ክፍለ ከተማ ሓድነት ቤት ልምዓት ከተማ ከይዲ ስራሐ ከባቢያዊ ልምዓት (0)
ኣሉሃ ህንፃ ስራ ተቃራጭ (0)
ፍፁም ረዳ ጀነራል ኮንስትራክሽን (0)
ዞባ ማእከል ማእከላይ ቤት ፍርዲ (0)
ሰንሰለት ኮንስትራክሽን ሃ/ የተ /የግል ማሕበር (0)
ካሳን ለምለምን ፋብሪካ መፍረያ ሓፂነ መፂን ሕ/ሽ/ማ (0)
ክብሮም መሃሪ ኮንስትራክሽን (0)
እንደርታ ኩለመዳይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር የኒየን (0)
iqra (0)
ወጋገን ባንክ (0)
ቤት ፅሕፈት ጨ/ቤ/ፅ/ል/ከ/ንግ/ኢን ሐደ ማእክል ከተማ ዕ/ሓሙስ (0)
መቐለ ዩኒቨስቲ ሰራተኞች የሸማቾች ሕ/ስ /ማሕበር (0)
ማንዴላ የርቀት የትምህርት (0)
ዳዕሮ ዕቋርን ልቃሕን ሕብረት ስራሕ ማሕበር (0)
ቤት ፀሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትርን ከተማ ሃገረ ሰላም (0)
goitom (0)
ኢንስቲዩቲት ኦፍ ኔክስት ጀነሬሽን (0)
አዝመራ ፃዲቅ ኤሌክትሪካል ሸቅ (0)
ማ ጋርመንት እና ቴክስታይል ፋብሪካ (0)
ቤን መስከረም ሆስፒታል ፕራይም /ሃ/የተ/የግ/ማ (0)
መሳይ ታየ ኤለክተሪክ ኣቁሑት መሸጢ (0)
ትግራይ ዉሃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ (0)
ደስታ ማታሚያ ቤት (0)
The Family Guidance Association of Ethiopia (0)
Mekelle Institute of Technology sugarcane Micro-propagation project (0)
ትግራይ ኩ/ ዕደጋ ፌዴሬሽን ሓላ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር (0)
መቐለ ስታስቲክስ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት (0)
ስምረት መርሓ ጥበብ አካዳሚ (0)
Mekelle Institute of Technology Sugarcane Micro-propagation project (0)
ሱር ኮንስትራክሽን (0)
ኤቲኤም ከስተምሰ ትራንዚት (0)
ት.እ.ም.ት ኢንቨስትመንት (0)
አቢሲነያ 2ኛ ደረጃ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ናይ ግሊ ሰብ ንብረት ማሕበር (0)
Sun Daero College (0)
ክፍሎም ወሰንሰገድ ህንፃ ተቀራጭ (0)
ኬኬኤ ትሬዲንግ (0)
ኢዘዲን ሙስጠፋ ፋርማስቲካልስ (0)
ቡና ኢንተርናሽናል ባንክ (0)
ኪስማት ኮምፒተር (0)
ኤች ጂ ደብሊዉ ትሬዲንግ (0)
ማእከል ቤት ህንፀት ሑመራ (0)
ፕላኔት ሆቴል (0)
አብ ኢትዩያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሃገረ ስብካ ዓዲግራት ማሕበርዊን ልምዓትን መተሓባበሪ ቤት ፅሕፈት (0)
ተስፋማርያም ገ /እግዚአብሄር (0)
ሸባ አካዳሚ (0)
ሓጎስ ገብረመድህን ስቴሽነሪ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንግድን መጋዕዝያን ወረዳ ፀለምቲ (0)
ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ (0)
ፍረስዉኣት ኢንዳስትሪ ኃ.የተ. የግ .ማ (0)
ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ሽረ (0)
ኪሮስ እምባያ ኤለክትሪካል ስራሕቲ (0)
ህዝባዊ ቤት መድሓኒት መቐለ (0)
The daughters charity (0)
የህዝብ እምባ ጠባቂ ተቋም (0)
ብርሃነ ተስፋይ ህንፃ መሳሪያ (0)
ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዞበ ምብራቅ (0)
ኤልናፍ ኢንጂነሪንግና ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር (0)
ምዝረነ ትሬዲንግ (0)
ትግራይ ባዩ ቴክኖሎጂ ማእከል ኃ/የግ/ማህበር (0)
ምቅናይ ሓ /ዝ/ሽማቶ ማሕበር (0)
ካሌብ ናይ ሕትመት ስራሕቲ (0)
ሶልታድስ ትሬዲንግ ሓ/ዝ/ው/ማህበር (0)
ማሕበር ልምዓት ዒስራ ዓዲ (0)
ሳሙኤል ስፔር ፓርት (0)
ሳምራዊት የኤሌክትሪክ መሸጫ (0)
ኣብ ወረዳ ፀገዴ ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን አዉሮራ (0)
ቤት ፅሕፈት ጥምረት ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ትግራይ (0)
ስሑል ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሽረ (0)
ፍኖተ ፕሪንቲንግና ፐብሊሺንግ (0)
የኢትዮጰያ ነዳጅ ኣቅራቢ ድርጅት መቀሌ ነዳጅ ዴፖየኢትዮጰያ ነዳጅ ኣቅራቢ ድርጅት መቀሌ ነዳጅ ዴፖ (0)
የኢትዮጰያ ነዳጅ ኣቅራቢ ድርጅት መቀሌ ነዳጅ ዴፖ (0)
አስፋውስን ጉግሳ (0)
ሃፍቱ ኤለክትሮ ኮመርሻል (0)
ቶክሲዶ ጋርመንት ኢንዱስትሪ (0)
ኮኒክ ኢንጂነሪንግ (0)
ምልአት በየነ (0)
መኮነን መኪና ጌጣጌጥ (0)
ሰመራ ዩኒቨርስቲ (0)
ዓፋር ቢሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትምህርቲ ቢሮ (0)
ለምበር ኮንስትራክሽን (0)
አዝመራ ገብረሂወት (0)
ተክለሃይማኖት ወልደገብርኤል ህንፃ መሳርሒ (0)
ዓፋር አርብቶአደር ልማት ማሕበር (0)
ክብሮም ለገሰ ጠቅላላ ስራሕ ተቃራፂ (0)
ጎዳ ጥርሙዝን ብርጭቆን ኣክስዩን ማሕበር (0)
በኢትዮዽያ የባህር ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ (0)
ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ከተማ ዛላአንበሳ (0)
ኣሸናፊ ብርሃነ ለማ ህንፃ መሳሪያ (0)
በኣፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአርብቶ አደር ግብርና ልማት ቢሮ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ማይ ፀብሪ (0)
መዕረፊ ነፈርቲ ኣፄ የዉሃንስ ኣክሱም (0)
እኒ ገመድህን ሐጎስ 89 ቁፅሪ ሰባት ተ ሽርክና ማሕበር (0)
አክሊሉ ኣካሉ ኮንስትራክሽን (0)
ማእከል ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ (0)
ወረዳ ሰቲት ሑመራ ዝርከብ ቀንዲ ከይዲ ስራሕ ህንፃ ዲዛይንን ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን መጋዕዝያን ወረዳ ሰቲት ሑመራ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ ኣፅቢ (0)
የኢትዩጰያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ትግራይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት (0)
የአፋር ገጠር መንገዶች ባለስልጣን መቤት (0)
ኣክሱም ዕዳጋ ማእከል (0)
ትሮፒካል ኢትዮ ኣሜሪካ ኢንዳስትርያል ኢንቨስትመንት አማ (0)
ኢትየጰያ የባህር ትራንስፖርት እና ሎጅስቲክ አገልግሎት ድርጅት (0)
ሙለር ፅሕፈት መሳርሒ (0)
ጨ/ቤ/ዕ/ል/ከ/ን/ኢንዱስትሪ ወ/ጧንቋ ኣበርገለ ትልምን ፋይናንስን (0)
ዳኒኤል ፍስሃ ኢምፖርተር (0)
ጌትነትንተክሉን ሕ/ሽ/ማ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ኣክሱም (0)
አያት ኣክስዩን ማህበር (0)
ጌትነት እያሱ (0)
ቤንሁር ጀነራል ትሬዲንግ (0)
ለገሰ ገብረሂወት ሃፍቱ (0)
ማሲሞ ትሬዲንግ (0)
በኢትዩጰያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዩጽያ ምርጥ ዘር ኣቅርቦት ትግራይ ማእከል (0)
ሸዊት መሰቦ ኣገር ዉስጥ ደረጃ 3ሀ የደረቅ ጭነት ማመላለሻ ባለንብረቶች ማሕበር (0)
አበርገለ የእንስሳት እርባታ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ሓዉዜን (0)
መስከረም ገብረጉዩርግስ ኮንስትራክሽን ማሽን ኪራይ (0)
መዘክር በላይ ህ/ስ/ተቋራጺ (0)
ፖወር ብሉ ናይል ዋየርና ኬብል ማምረቻ ፋብሪካ (0)
መኮነን ጀነራል ትሬዲንግ (0)
ኮሌጅ ቴክኒከን ሞያን ሰለኽለኻ (0)
ብኣፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሲቭል ሰርቪስና ኣቅም ግንባታ ቢሮ (0)
መሓሪ ተመስገን አና ጽጋብ ኮንስትራክሽን ሕብረት ሽርክና ማሕበር (0)
ኤጀንሲ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ርክብን ክልል ትግራይ (0)
መቐለ ዩኒቨርስቲ የእንስሳት ህክምና ኮሌጅ (0)
እኖታት ን እኖታ በጎ አድራጎት ድርጅት (0)
Belimuno Recruiting Service (0)
ዞባ ደቡብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ (0)
የትግራይ ክልል ምርጫ ቦርድ ቅ/ፅ/ቤት (0)
በአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የዉሃ ሃብት ቢሮ (0)
በአብክመ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል የግዥና ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ደጋፊ የሥራ ሂደት (0)
ደስታ ተስፋይ ገሰሰ (0)
ሃገረ ሰላም ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ኮሌጅ (0)
ፍትዊ ተሰፋይ ፈርኒቸር (0)
ሙሉ ሃይለማርያም ኤለክትሪክ (0)
ኪሮስ መሓሪ የትምህርት መርጃ አቅራቢ (0)
ግራ ገረቦ ሆቴል ፒኤልሲ (0)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ክልል (0)
ሃፀይ ዮሃንስ ሆቴል (0)
ቤት ፅሕፈት ዞባ ደቡብ ምምሕዳር ማእከላይ ቤት ፍርዲ (0)
Nano Engineering (0)
በረከት እና ዳኒኤል ኮንስትራክሽን (0)
ማእከል ቤት ህንፀት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ (0)
ሲራፕታ ሕትመትን ማስታውቅያ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክ ሰሓርቲ ሳምረ (0)
ቼንጅ ላበራቶሪ (0)
ኣፋር ብሔራዊ መንግስት የኣርብቶ አደር ግብርና ልማት ቢሮ (0)
ሳግላ ጀነራል ትሬዲንግ (0)
ጎይቶም ሕሉፍ ጠቅላላ ናይ ማይ ስራሕቲ (0)
ብንያም ተስፋይ ናይ ቴሌካምኒኬሽን ኮምፒዩተርን ኮምፒዩተር ተዛመድቲ ኣቁሑት መሽጢ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ቃፍታ ሑመራ (0)
ሓየሎም (0)
ቤት ፅሕፈት ማይ ግልጋሎት ከተማ ፋፂ (0)
ሉሲ ኢንሹራንስ (0)
ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ነበለት (0)
ጌትነት እያሱ ኮንስትራክሽን (0)
አስራት ወሌ (0)
ማሕበር ሓፂንን ዕንፀይትን (0)
ሚፍታ ዝይን (0)
Ries Engineering share company (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ዓዲግራት (0)
ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኤጀንሲ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ርክብን (0)
ሃይለ ገብሩ ህንፃ ተቃራጭ (0)
የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ (0)
Network of Charitable of Societies of HIV Positives in Tigray ( TNEP+) (0)
ተከዘ ጥልቅ የዉሃ ቁፋሮ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ጉዳኣት ኣካል መቐለ (0)
ቴዲ ኤለክትሪክ እቃ መሸጫ (0)
እንዳባጉና ቴክኒክን ሞያን ኮሌጅ (0)
ሙሉ ግደይ ክብሮም ሕሽማ (0)
ዘሩ ፋርማስቲካል (0)
Jhpieogo Ethiopia (0)
ታከለ ኣብርሃ ፍርናሽ ኮበርታን ኣንሶላን (0)
ፋብኮን (0)
Afar NRS Bureau Of urban Development and Construction Bureau (0)
ሺሻይ ማዉጫ ህንፃ መሳርሒ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ (0)
አፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ (0)
ሊሎ ኣሉሚኒየም ኢንተርፕራይዝ (0)
Chain of love for human and Environmental Development (0)
ትብለፅ አጠቃላይ ኣስመጪ (0)
ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ ዳንሻ (0)
ዲሃብ ኢንጂነሪንግ (0)
በትግራይ ክልል አይደር ክፍለ ከተማ የኮንስትራክሽን መንገድና ትራንስፖርት የህንፃ ዲዛይንና ኮንስትራክሽን የሥራ ሂደት (0)
ኣፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፋይናንስን ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ወረዳ ናዕዴር ዓዴት (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ሕንጣሎ ወጅራት (0)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ (0)
ቤት ምክሪ ንግዲ መቀለ (0)
ዬናታን እምባየ ኮንስትራክሽን (0)
ማህደር ገ/ሚካኤል (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንግድን መጋዕዝያን ራያ አለማጣ (0)
ዳዩ ማተሚያ ቤት (0)
ትግራይ አሶሴሽን ኦን ኢንተሌክቹዋ ዲስ አቢሊቲስ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገዲ መጎዓዝያን ከይዲ ስራሕን ህንፃ ዲዛይን ኮንስተራክሽንን ክፍለ ከተማ ሐወልቲ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ወልቃይት (0)
ግርማይ ሃይለና ልጀቹ ሃላ/የተ/የግ/ማ (0)
Afar Regional state Megalle Woreda Finance and Development office (0)
መቐለ ምርኣይ ዝተስኣኖም ሓደሪ ቤት ትምህርቲ (0)
ሙቆት ተከለ ናይጠቁላላ ስራህ ተቋቋረጭዯ (0)
ማእከል ምርምር ሐመድ መቐለ (0)
ጂዋይ ፈርኒቸር (0)
ሄኖክ ደበሳይ የላብራቶሪ እቃዎች እና የከሚካል ምርቶች (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራሽንን መንገድን መጎዓዝያን ወረዳ አፅቢ ወንበርታ (0)
ኤጀንሴ ልምዓት ዳኣንት ምርግጋፅ ምግቢ ዉሕስና ከተማታት ክልል ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፍት ግልጋሎት ማይ ፈሳሲን ከተማ ኣክሱም (0)
ኤጀንሲ ልምዓት ኣናእሽተይን ማእከሎትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳሰትሪ ክልል ትግራይ (0)
ሰለሙን ህንፃ ህንፃ መሳርሒ (0)
weldie kidu hitmet n mllay (0)
kahsay (0)
ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ ማረት መተሐባበሪ ቤት ፅሕፈት (0)
ራያ ዩኒቨርስቲ (0)
ሪቫን ኮን ኢንጂነሪንግ (0)
ማይዳ ፒኤልኢ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን መጋዕዝያን ወረዳ ኣስገለ ፅምብላ (0)
ማንዛ ማይ ስራሕቲ (0)
ገብረኪዳን ለምለም ኮንስትራክሽን (0)
ሺፋ ፋአድ (0)
ዲቢኤል ኢንዳስትሪስ (0)
በሪሁ ታደሰ ጠቅላላ ንግድ በሪሁ ታደሰ ጠቅላላ ንግድ (0)
አበገለ ዓለም ለኸ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ዉልቀ ማህበር (0)
በርናባስ ሕትመት (0)
ባራኪ ወልደገብርኤል (0)
ኣብ ክ/ከተማ ዓይደር ጣብያ ማ/ድሓን ቤተ ክርስትያን (0)
ሃድኪት ህንፃ መሳርሒ ጅምላ ንግዲ ሃ/ዝ/ው/ማህበር (0)
ሃድኪት ህንፃ መሳርሒ ጅምላ አከፋፋይ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ኮረም (0)
ዋንዛ ጠቅላላ ንግዲ ሃ/ዝ/ዉ/ማ (0)
ወረዳ ሳ/ፃ /እምባ ቤተ ክርስትያን እንዳሃወርያት (0)
ናቱ ሕትመት ስራሕቲ (0)
የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል ም/ቤት ጽ/ቤት (0)
ድረክስን ኢ/መ/ኢ ሓ/ዝ/ው/ማ (0)
ንግስቲ ሓዱሽ ናይ መኪና መለዋወጢ መሸጢ (0)
ባሮክ ኤለክትሪካል ኢኪዮፕመንት (0)
ፊሊሞን ኣለማዬ ጠቅላላ ስራሕ ተቃራፂ (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን መሓሪ ፀጋይ ኣፅቢ (0)
ሓየሎም ገ/ሔር የፅህፈት መሳሪያ፣ የኮምፒዩተርና ተዛማጅ ዕቃዎች (0)
ካትዎክ ሓ/ዝ/ዉ/ማ (0)
ቤት ፅሕፈተ ኣጉላዕ ግልጋሎት ማይ (0)
ኢቤዣን የልብስ ስፌት (0)
ቤት ፅሕፈት ጨ/ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትርን ወረዳ ሓዉዜን (0)
ሊሊ ጥላሁን ጠቅላላ ኣስመጪ (0)
opal (0)
ሙቆት ታከለ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን መጋዕዝያን ወረዳ እንዳ መኮኒ (0)
ሓየሎም ገ/ሄር ፅሕፈት መሳርሕን ፅሬት አቁሑት መሸጢ (0)
የሰሜን ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ የ 11ኛ ክፍለ ጦር መምሪያ (0)
አላማጣ መዘጋጃ ቤት (0)
ኮሌጅ ቴክኒከን ሞያን ሳምረ (0)
የኣፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ጥበቃ ቢሮ (0)
በአፋር ብሔራዊ መንግስት የተቀናጀ ተፋሰስ ልማትና መንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽቤት (0)
ካሕሳይ ኣፅብሃ ኢምፖርተር (0)
ብስራት ገብረኪዳን ህንፃ መሳርሒ (0)
ገ/ህይወትና ጓደኞቹ ህንፃ ስራ ተቋራጭ ህ/ሽ/ማህበር (0)
ሸባ ሪል እስቴት (0)
ካሳን ለምለም ፋብሪካ መፍረይን ሓፂን መፂን ሕብረት ሽርክና ማሕበር (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ማይጨዉ (0)
BEEFMN Garden bar and restaurant (0)
ሸዊት ገብረፅዮን አባዲ (0)
ኣዜብ ህንፃ መሳርሒ መደብር (0)
የትግራይ ክልል ኤጀንሲ ማስፋፍያ ሕብረት ስራ ማሕበራትና ገበያ ልማት መስሪያ ቤት (0)
ታደሰ ኣብርሃ የመሳሪያ መገልገያ እና አቅርቦቶች ጅምላ ንግድ (0)
ላጪ ኢንጂነሪንግ (0)
ሀብታሙ (0)
ሳልሳይ ደረጃ ሆስፒታል ዕዝ ሰሜን (0)
ምፍኣም ትሬዲንግ ሓ.ዝ.ዉ.ማ (0)
ኩመል ኮምፒተርን ተዛመድቲ አቁሑት መሸጢ (0)
ሓ/ዝ/ው/ማ ሓፈሻዊ ንግዲ ኦሳናስ (0)
- (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትርክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ወረዳ ኣሕፈሮም (0)
ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ (0)
ኮርፐሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዳስትሪ ትግራይ (0)
የኣፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቴ.ሙ.ት.ስል .ኤጀንሲ (0)
ኤጄንሲ ስግግር ሕርሻ ጨንፈር ትግራይ ATA (0)
ተስፋይ እምባየ ኢምፖርት (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ፍርወይኒ (0)
የኣፋር ገጠር መንገዶች ባለሥልጣን (0)
የመቐለ ዩኒቨርስቲ ሰራተኞች የገንዝብ ቁጠባና ብድር ህብረት ሽርክና ማህበር (0)
ገብረእዝጋብሄር ፀጋይ ኮንስትራክሽን ማሽነሪ ረንት (0)
ሰማዊት ሓዱሽ ህንፃ መሳርሒ (0)
Tekeze Deep Water Wells Drilling Plc (0)
ዳዊት ተስፋይ ገፀ ምድር ማስዋብና የእፅዋት ዘር ማቅረብ (0)
ከተማ ሃገረ ሰላም ጨ.ቤ.ፅ.ል.ከ.ንግድን ኢንዱስትሪን (0)
አማኑኤል የማታ ኮንስትራክሽን ማሸነሪ ኪራይ (0)
ደናክል ኢንጂነሪንግ (0)
መዓርግ ሆስፒታል (0)
ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ወልቃይት ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፍሳስን ከተማ ማይ ገባ (0)
አያቸዉ ኤሌክትሮ ሜካኒካል አገልግሎት (0)
ፐርፌክሽን ዲዛይን ኣማካሪዎች ሃላ /የተ/ የግ ማህበር (0)
ኣፍሪካ ሂዉማኒቴሪያን አክሽን (AHA) (0)
ኣንሳር (0)
ኣይ ኤም ኣይ ኩሽኔታ ኣምፃኢ (0)
ክብሮም ግሰሰው (0)
Tedros pls (0)
ተኽላይ ለኣከ የወረቀት ስራዎች የግል ድርጅት (0)
ፀጋይ ገብረ እግዛብሄር ህንፃ መሳርሒ (0)
Rewina Mehari (0)
khedir (0)
Global Insurance Company S.Co (0)
ኮርፖሬሽን ልምዓት ኢንዱስትሪ ፓርክታት ትግራይ (0)
የኔዘርላንድ ልማት ድርጅት(SNV) (0)
Hamlin Fistula Ethiopia (0)
ገብረኪሮስ ገብረፃድቅ ኮንስትራክሽን (0)
ገብረ ኪሮስ (0)
የኢፈዲሪ አየር ኃይል (0)
ፍፁም ኮምፒተር አክሰሰሪን ስቴሽነሪን (0)
Marie Stop International Ethiopia (0)
ፋና መናእሰይ ልቃሕን ዕቃርን ሕ/ስ/ማሕበር (0)
ሰኪዮርቲ ሶልዮሽንስ ሓ/የተ/የግ/ማህበር (0)
አልፋ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ (0)
በኢትዩጰያ ብዝህ ሕይወት ኢንስቲትዩት የመቐለ ብዝህ ሕይወት ማእከል (0)
ነጋሲ አስመላሽ ኤለክትሪክ ሾፕ (0)
ወርዒ ለከ ቤት ፅሕፈት ማይ ግልጋሎት ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ (0)
በኢትዮዽያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የመቀለ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የሁመራ ጉ/መ/ጣቢያ (0)
መብራት ፕሪንቲንግ (0)
ሶሎሞን ይሄይስ ፅሕፈት መሳርሒ (0)
ፋኑስ ሚዲቴክ ሃላፍንቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ (0)
ፀጋ ጥዕና ማሕበር ዉልቀ ጥዕና ትካላት ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ከተማ እንትጮ ግልጋሎት ማይን ፍሳስን (0)
ስምረት መርሐ ጥበብ አካዳሚ (0)
Studio EK Consulting Architects & Engineering Plc (0)
ኤፍኤስኤፍ ጀነራል ትሬዲንግ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ ዓድዋ (0)
3ጂ ፈርኒቸርና ህንፃ መሳርሒ (0)
ኣፀደ በርሀ ገብረማሪያም ኤለክትሮኒክስ (0)
ቲጂ ቲኤች ትሬዲንግ (0)
African Insurance Company (S.C) (0)
ሳቢ ስፔር ፓርት (0)
መተከልና ኢንዱስትሪ ኣክስዩን ማሕበር (0)
ብሉ ናይል ፓዎርና ኬብል ፋብሪካ (0)
ሄኖክ ኣታክልቲ ኢምፖርተር (0)
ሰሎሞን ተክሉ መኪናን ማሽነሪን ኪራይ (0)
ዳኒኤል ጨርቆስ ህንፃ መሳርሒ ኣስመጪ (0)
ዶን ቦስኮ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ (0)
ፒም ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ዉልቀ ማሕበር (0)
ኣታኸልቲ ገ/ትንሳኤ ስፔር ፓርት (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ራማ (0)
ኣቢሲንያ ባንክ (0)
ዳኒኤል ብርሃኑ ኮምፒተር ኣክሰሰሪ (0)
Agmas nay medhanitn hikimina megelgelin jimla akefafali (0)
ክለብ ኩዕሶ እግሪ ስፖርት ከተማ መቐለ (0)
ገብረመድህን ሃይሉ (0)
ተኽላይ ገ/ፋኤል ስፔር ፓርት (0)
Aderajew Birhane (0)
ዘካርያሰ ገብረዮሃንስ ኮምፒተር ተዛመድትን ችርቻሮ ኣቑሑት (0)
ሃፍቶም መዝገቦ (0)
አስመላሽ (0)
በርዎ ኪሮሰ (0)
ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምብራቅ (0)
gvv (0)
ገብረሩፋኤል ዘረኣሩክ ሰፔር ፓርትስ መሸጢ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ፀገዴ አዉሮራ (0)
ደም ባንኪ ኣክሱም (0)
ቤት መዘጋጃ ከተማ ሽራሮ (0)
ኦፓል ኢንጅነሪንግ (0)
ሰርጌፎ ኮንስትራክሽን ማሽነሪ ሓ. ዝተ. ዉ .ማሕበር (0)
ሴትና ትሬዲንግ ሓ/ዝተ/ዉ /ማሕበር (0)
ዳዊት ሕትመት ቤት (0)
ራክሚንት ሲስተም ሓ.ዝተ.ዉ.ኩባንያ (0)
ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእኸል (0)
ኣክሊሊ ታደሰ (0)
መቅደስ በርሀ ናይ ስፖርት ኣቅሑት መሸጢ (0)
ሩፍታ መኪና ኪራይ (0)
ቴዎድሮስ ተስፋይ ፈርኒቸር (0)
ዱኤች ኢንጁነሪግ እና ጀነራል ትሬዲንግ (0)
ኢንስቲትዮት ምርምር ጥዕና ክልል ትግራይ (0)
ጥበበ ተስፋዬ ጠቅላላ የግንባታ ስራና የእቃ አቅራቢ (0)
ሰለሞን ሃሉ (0)
ቸይን ኦፍ ላቭ ፎር ሁማን ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ዲቨሎፕመንት (0)
ሮዚና ካልኣዮ ኢምፖርተር (0)
ሚኪኤለ መኮነን ጠቅላላ ኣስመጪ (0)
ሰለሞን ሙሉ (0)
ቤት መዘጋጃ ከተማ መኾኒ (0)
ናይ ስፔር ፓርት መሸጢ ኪዳኑ ኪሮስ (0)
ሞደርን ፈርኒቸር (0)
ማሕበር ኣክስዩን ትራንስፖርት ራዝ (0)
ዲጂ ኢንጅነሪንግ ሓ. ዝ. ው. ማሕበር (0)
ቤት መዘጋጃ ሸረ (0)
ዲጂ ኢንጂነሪንግ ሓላ /ዝተ /ዉ /ማ (0)
ኒያላ ኢንሹራንስ ኣክሰዩን ማሕበር (0)
ኖርዘርን ስታር ኢንተርናሽናል ሆቴል (0)
ዛየን ንግድ ና ኢንጅነሪንግሃ/የተ/የግ/ማህበር (0)
ቤት ፅሕፈትና ትልምን ፋይናንስን ከተማ ሰቲት ሁመራ (0)
ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ ሰቲት ሁመራ (0)
ሄለን ገብረመድሂን (0)
ቤት ፅሕፈት ፍትሒ ዞባ ደቡብ (0)
ክብሮም ወልዱ (0)
ኪብሮም ሃይሉ (0)
ቤት ፅሕፈት ቀረብን ማይን ፈሳሲን ከተማ ራማ (0)
ተመስገን ብርሃነ (0)
Abrha Hailu (0)
ቤት ፅሕፈት ቤት ማዘጋጃ ከተማ ሐዉዜን (0)
ኤሌክትሪክ መሸጢ ፋንታ ዝበሎ (0)
ንጉስ ከበደ ናይ ህንፃ መሳርሒመሸጢ (0)
ጠቅላላ ህንፃ ተቆራፂ ገብረሚካኤል (0)
ሙሉአለም አእምሮ አሰፋ (0)
ዩናስ ገብረገርግስ ህንፃ መሳርሒ (0)
ሙሉአለም አእምሮ (0)
አበሻ አእምሮ (0)
ጠቅላላ ህንፃ ተቆራፂ ሙሉኣለም ኣእምሮ (0)
ቤት መዘጋጃ ዋጃ ጥሙጋ (0)
ቤት ማዛጋጃ ከተማ ሃገረ ሰላም (0)
abdu mohammed (0)
ናይ ኤሌክትሮመካኒካል ኣቅሑት ኣቅራቢን አገልግሎትን ወርቀልኡል ሓዱሽ (0)
ናይ ኤሌክትሪክ ኣቅሑት መሸጢን አገልግሎትን ንጉስ ገብር እግዛብሄር (0)
ሰሜን ጥዕና ጣብያ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጎዓዝያን ከተማ ሸራሮ (0)
Siraj Mehammed whole sale trade in laboratory equipment except medical purpose (0)

ቤት ፅሕፈት

ዝርዝር
ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለ (0)
ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትገራይ (0)
ዋና ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ /ህ.ወ.ሓ.ት/ (0)
ቤት ፅሕፈት ክፈለ ከተማ ዓዳ ሐቂ ትልምን ፋይናንስን (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስት ማይ ከተማ ዉቕሮ (0)
ቤት ፅሕፈት ስቪል ሰርቢስ ክ/ከተማ ቐዳማይ ወያነ (0)
ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ /ህ.ወ.ሓ.ት/ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ ዓድግራት (0)
ቤት ፅሐፈት ትልምን ፋይናንሰን ወረዳ እነዳ መኮኒ (0)
ቢሮ ማይ ሃፍቲ ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ምስንዳእ ጋ/ወይን (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ኣላማጣ (0)
የትግራይ ክልል ምክር ቤት (0)
ቤት ፅሕፈትና ትልምን ፋይናንስን ከተማ መቐለ (0)
ቤት ፅሕፈት ህወሐት (0)
ቤት ፅሕፈትን ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ወልቃይት (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክ/ከተማ ሰሜን (0)
የኢትßያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮምሽን የትግራይ አህጉረ ስብከት ልማት ማስተባበሪያ ፅ/ቤት (0)
ቤት ፅሕፈት ሰሜን ክ/ከተማ ከባብየዊ ልምዓት (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ሳ/ፃ/እምባ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ዉቕሮ (0)
ቤ/ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ (0)
ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓት ከተማ መቐለ (0)
ቤት ፅሕፈትና ግልጋሎት ቀረብ ማይ ከተማ መቐለ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወ/ቆ/ተምቤን (0)
ቤት ፅሕፈትና ትልምን ፋይናንስን ከተማ ማይጨዉ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፈይናንስን ክፍለ ከተማ ሓድነት (0)
ቤት ፅሕፈት ዞባ ደቡብ ፖሊስ (0)
ቤት ፅሕፈት ሆስፒታል ዓ/ዓዲ (0)
እንትጮ ቤት ማዛጋጃ (0)
የኢትዩጰያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ሰሜን ሪጅን ትራንስሚሽን ኦፕሬሽን አገልግሎት ፅ/ቤት (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎ ቀረብ መስተ ማይ ከተማ ዓ/ዓዲ ከይዲ ስራሕ ዕዳጋ ፋይናንስን ንብረት ምም/ርን (0)
ቤት ፅ/ት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓ/ዓዲ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮ/መ/ት (0)
ጨ/ቤ/ፅ/ከ/ል/ን/ኢ/ርን (0)
ወረዳ ጉሎ መከዳ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናስን ከይዲ ስራሕ ዕደጋን ፋይናንስ ምምሕዳር ንብረትን (0)
ቤት ፅሕፈት ምም/ር ዞባ ደቡብ (0)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ (0)
ከተማ ዉቕሮ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ኩሓ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወ/ወ/ለኸ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ማይጨዉ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ መረብ ለኸ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ አለማጣ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስነ ወረዳ ራያ ዓዘቦ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምና ፋይናንስን ከተማ አለማጣ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ራያ ኣላማጣ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምና ፋይነስን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ ሕዋነ (0)
ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓት ክ/ከ/ዓይደር (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ፀገዴ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ምምሕዳር ንብረትን ጧንቋ ኣበርገለ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ (0)
ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ ሰቲት ሑመራ (0)
ቤት ፅሕፈት ምምር/ዞባ ደቡብ ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ዉቅሮ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኦፍላ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እንደርታ ማይን ማዕድንን ኢነርጅን (0)
ቤት ፅሕፈት ፍትሒ ዞባ ምብራቅ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጓዓዝያን ከተማ አለማጣ (0)
ቤት ፅሕፈት ቀረብ ማይ መስተ ኮረም (0)
ቤት ህንፀት ኣክሱም (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ላዕላይ ማይጨዉ (0)
ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ከተማ ዓዲ ዳዕሮ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ናዕዴር ዓዴት (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ጋንታ አፈሹም (0)
ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ኣላማጣ (0)
ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ዕደጋ ሓሙስ (0)
ማእከል ቤት ህንፀት ዓድዋ (0)
ዓዲግራት ጀነራል ሆስፒታል (0)
ሆስፒታል መዓርግ (0)
ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ጨንፈር ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ (0)
ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ክልል ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ቆላ ተምቤን (0)
ዞባ ምዕራብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ (0)
ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ ማይ ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ሰቲት ሑመራ (0)
ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ ማይጨዉ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከይዲ ስራሕ ዕደጋ ፋይናንስን ንብረት ምምሕዳርን ከተማ ሽራሮ (0)
ኮሌጅ ትምህርትን ኣመራርሓ ትምህርትን ዓብዩ ዓዲ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ሽረ እንዳስላሰ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገዲን ትራንስፖርትን ከይዲ ሰራሕ ህንፃን ዲዛይንን ኮንስራክሽንን ዓዲግራት (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ቃፍታ ሑመራ (0)
ቤት ፅሕፍት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ዓዲግራት (0)
ማእከል ምርምር ሕርሻ ኣበርገለ (0)
ትካል ቴክኒክን ትምህርትን ስልጠናን ከተማ ሽራሮ (0)
ከተማ ዓዲግራት ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ክልተ ኣዉላዕሎ (0)
ቤት ፀሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እንደርታ (0)
ሆስፒታል ቅድስተ ማርያም ኣክሱም (0)
ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እንዳሞኸኒ (0)
ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓዲግራት (0)
ዞባ ምዕራብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ምድብ መገባያ ሑመራ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መጋዕዝያን ወረዳ ኦፍላ (0)
የህዝብ እምባ ጠባቂ ተቋም መቐለ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት (0)
ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ ማእከል (0)
ቤት ፅሕፈተ ትልምን ፋይናንስን ወረዳ እምባ ኣላጀ (0)
ቤት ፅሕፈት ደቡባዊ ዞባ ፍትሒ (0)
ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መንገድን መጋዕዝያን ከተማ ሽረ እንዳስላሰ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓድዋ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ፀለምቲ (0)
ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳሲን ከተማ ዓ/ጉዶም (0)
አብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ መቐለ (0)
ቤት ፅሕፈትና ከተማ ልምዓት ክ/ከተማ ቐ/ወያነ (0)
ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ቤት ፅሕፈት ቤት ትልምን ፋይናንስን (0)
ቤት ፅሕፈት ት/ፋይናንስን ወ/ደ/ተምቤን (0)
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ዓይደር (0)
ቤት ፅሕፈት ቀረብ ማይ መስተ ከተማ ሽራሮ (0)
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ (0)

ስፖንስርታትና

The ways ideas spread.