ኣብ ቀረባ ዝተዘርጉሑ ስራሕቲታት

መፀውዒ መደብ መወዳእታ መዓልቲ ዝቀረዮ መዓልቲ
ሳይት ሱፐርቫይዘር

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዘለዎ ክፍቲ ስራሕ መደብ ሰራሕ ደለይቲ አወዳዲራ ክትቆፅር ትደሊ


ጥባቅ ቃላት:
ማሕበር ልምዓት ትግራይ -- ዳንሻ
ነሐሴ 18, 2009 2 መዓለቲታት

ምልክታ ስራሕ/ጨረታ ክልጥፉ ይድልዪ

ብነፃ ምልክታ ስራሕን ጨረታታት jobs@milkta.com ይልእኩ ለጥፍ ስራሕ

Call us today at +251.344.411006 or Email us at info@milkta.com

We strive to provide Our Customers with Top Experience and Wonderful services