ኣብ ቀረባ ዝተዘርጉሑ ስራሕቲታት

መፀውዒ መደብ መወዳእታ መዓልቲ ዝቀረዮ መዓልቲ
ፋይናንሻል ኦዲተር

ቤት ፅሕፈት ርእስ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀፂሉ ኣብ ዝርከብ ክፍቲ ስራሕ መደብ ሰራሕተኛታት አወዳዲሩ ንሐደሽቲ ተመረቅቲ ክምድብ ይደሊ


ጥባቅ ቃላት:
ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትገራይ -- መቐለ
ሰኔ 21, 2009 2 መዓለቲታት
ኪኢላ ምርባሕ ደርሁት

ማሕበር ደቂ ኣንስትዩ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ስራሕቲ ልምዓት ደርሆ ንምጅማር ኣብ ምንቅስቃስ እንርከብ ኮይና ክፍቲ ስራሕ መደብ ሰራሕተኛ አወዳዲሩ ክትቆፅር ይደሊ


ጥባቅ ቃላት:
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ -- መቐለ
ሰኔ 20, 2009 1 መዓልቲ

ምልክታ ስራሕ/ጨረታ ክልጥፉ ይድልዪ

ብነፃ ምልክታ ስራሕን ጨረታታት jobs@milkta.com ይልእኩ ለጥፍ ስራሕ

Call us today at +251.344.411006 or Email us at info@milkta.com

We strive to provide Our Customers with Top Experience and Wonderful services