ኣብ ቀረባ ዝተዘርጉሑ ስራሕቲታት

መፀውዒ መደብ መወዳእታ መዓልቲ ዝቀረዮ መዓልቲ

ምልክታ ስራሕ/ጨረታ ክልጥፉ ይድልዪ

ብነፃ ምልክታ ስራሕን ጨረታታት jobs@milkta.com ይልእኩ ለጥፍ ስራሕ

Call us today at +251.344.411006 or Email us at info@milkta.com

We strive to provide Our Customers with Top Experience and Wonderful services